Område ved vandet på Emil Holms Kanal. Foto: Bertram Julius Krogh

Emil Holms Kanal bliver grønnere

Som led i den langsigtede strategi for kvarteret vil Grundejerforeningen Ørestad Nord gøre Emil Holms Kanal og områderne ved vandet grønnere og hyggeligere. Nu går arbejdet i gang.

Emil Holms Kanal er et sted, hvor mange opholder sig om sommeren. Men grus langs kanalen og omkring træerne sætter i dag et gråt og lidt trist præg på området.

Det bliver der nu ændret på.

 

Visu af beplantning og inventar på Emil holms Kanal.

Skitse af beplantning og siddemøbel. Visu: Opland

 

Knudepunkt med potentiale

Allerede til sommer vil beboere og besøgende kunne nyde mere grønt langs vandet.

“Emil Holms Kanal bliver hver dag brugt af mange mennesker, som er på vej til og fra arbejde, hjem og studier. I arbejdet med vores strategi har flere peget på, at vi skal fokusere på mere kvalitet og ophold i bydelen,” fortæller Pernille Toft, der er bestyrelsesformand i Grundejerforeningen Ørestad Nord.

Derfor omdanner grundejerforeningen nu en del af gaden ved at gøre den grønnere og etablere et hyggeligt opholdssted.

”På den måde håber vi på at kunne trække endnu mere liv ud på gaden og ned til vandet,” uddyber Pernille Toft.

 

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ørestad Nord vil puste nyt liv i Emil Holms Kanal, som i dag mest bliver brugt som transitrum.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ørestad Nord vil puste nyt liv i Emil Holms Kanal.

Emil Holms Kanal bliver hver dag brugt af mange mennesker, som er på vej til og fra arbejde, hjem og studier. I arbejdet med vores strategi har flere peget på, at vi skal fokusere på mere kvalitet og ophold i bydelen
Pernille Toft, bestyrelsesformand i Grundejerforeningen Ørestad Nord

Forvandling starter i år

Forvandlingen er en del af grundejerforeningens langsigtede strategi om at skabe grønne mødesteder, som binder kvarteret sammen.

Den udføres som en form for pilotprojekt langs kanalen mellem kvarterets to universiteter. Her nyder mange deres is fra naboen Ismageriet, mens andre sidder og hygger med studiekammeraterne.

“I samarbejde med vores driftsoperatør og Oplands landskabsarkitekter etablerer vi som en test to bede med forskellige “plantepakker” for at se, hvilke planter der klarer sig bedst. Når vi kender resultatet, vil vi tage stilling til, hvad vi også i fremtiden kan gøre for at gøre resten af gaden hyggeligere og grønnere. Vi glæder os til at komme i gang med forvandlingen og håber, at den vil blive taget godt imod,” slutter Pernille Toft.

Arbejdet bliver udført i marts 2024.

 

Det nedsænkede område ved vandet mellem Københavns Universitet og IT-Universitetet på Emil Holms Kanal.

Allerede til sommer vil beboere og besøgende kunne nyde mere grønt langs vandet.