Ørestad Vandlaug har haft en ekspert i vandlevende smådyr på besøg for at hjælpe med at undersøge mikrolivet i den Landskabelige Kanal i Ørestad Nord. Tiltaget er en del af Vandlaugets indsats for at overvåge og skabe gode betingelser for livet i vandet.

Vandlauget undersøger mikrolivet i den Landskabelige Kanal

Ørestad Vandlaug har haft en ekspert i vandlevende smådyr på besøg for at hjælpe med at undersøge mikrolivet i den Landskabelige Kanal i Ørestad Nord. Tiltaget er en del af Vandlaugets indsats for at overvåge og skabe gode betingelser for livet i vandet.

Vandlauget holder løbende øje med, hvordan livet i vandet har det. Det foregår blandt andet med målinger i bydelens kanaler, søer og vandløb samt fiskeoptællinger med nogle års mellemrum.

I 2023 gennemførte Vandlauget i samarbejde med AkvaKim en undersøgelse af mikrolivet i Ørestad Syds søer. Nu er tiden kommet til den Landskabelige Kanal, som snor sig ind og ud af Grønningen og videre ud på Amager Fælled.

 

Ørestad Vandlaug har haft en ekspert i vandlevende smådyr på besøg for at hjælpe med at undersøge mikrolivet i den Landskabelige Kanal i Ørestad Nord. Tiltaget er en del af Vandlaugets indsats for at overvåge og skabe gode betingelser for livet i vandet.

Den Landskabelige Kanal snor sig igennem Grønningen og videre ud på Amager Fælled.

 

Hvem bor i den Landskabelige Kanal?

Vandlauget undersøger mikrolivet i kanalen for at afdække dens økologiske tilstand og artsdiversitet. Undersøgelsen vil derudover give Vandlauget et praj om, hvad der skal til for at opretholde eller forbedre betingelserne for livet i vandet.

Og når vi skriver mikroliv, er det helt bogstaveligt.

Her er det nemlig ikke fisk, men de helt små dyr, som er interessante. Fluer, myg, vandmider, krebs, små snegle – og alt andet, der lever nærmest usynligt for os mennesker mellem vandplanter og på bunden af kanalen.

Der er taget prøver flere forskellige steder i kanalen. Til sommer tager Vandlauget nye prøver for at se, om der dukker andre dyr op, når vejret er varmere, og for at give et bedre, samlet billede af kanalens tilstand.

 

Den Landskabelige Kanal ved Tietgenkollegiet.

Den Landskabelige Kanal, hvor den bugter ved Tietgenkollegiet. Foto: Martin Kielland

 

Vækst i fiskesamfundet

Ud over mikrolivet har Vandlauget særligt fokus på fiskesamfundet.

I alle Ørestads kanaler og søer er fiskebestanden og diversiteten generelt steget – men der er også lokale udfordringer, der kræver handling.

En optælling i 2019 viste for eksempel, at der i Ørestad Syds søer var for mange fredfisk i forhold til rovfisk.

Hvis der er for mange fredfisk, æder de det dyreplankton, som skulle have spist planktonalgerne. For mange alger gør vandet uklart, så solen ikke når bunden, og vandplanterne dør.

For at opnå balance i fiskesamfundet foretager Vandlauget løbende reguleringer i bestanden ved at opfiske karper og skaller og udsætte aborrer og gedder. Det har allerede haft en markant effekt, da vandets klarhed er forbedret på bare få år.

 

Rovfisk i søerne i Ørestad Syd. Her ser du en gruppe aborrer.

Ørestads kanaler og søer er hjem for et sprudlende, men skrøbeligt økosystem af fisk, smådyr og vandplanter. Foto: Martin Kielland