Grønjordssøen tørrer ofte ud, fordi den har svært ved at holde på vandet. Derfor pumper Københavns Kommune nu, i samarbejde med Ørestad Vandlaug, 15.000 kubikmeter nyt vand fra Ørestads kanalsystem i søen.
Grønjordssøen i februar 2023 efter tilførsel af vand fra Ørestads kanalsystem.

Udtørret Grønjordssø får 15.000 kubikmeter vand fra Ørestads kanalsystem

Grønjordssøen tørrer ofte ud, fordi den har svært ved at holde på vandet. Derfor pumper Københavns Kommune nu, i samarbejde med Ørestad Vandlaug, 15.000 kubikmeter nyt vand fra Ørestads kanalsystem i søen.

I 2014 tørrede Grønjordssøen ud.

Det gjorde den også i 2018, og det var helt efter planen. Når søen tørrer ud, regulerer det fiskebestanden, hvilket justerer fødekæden.

Men i 2019 skete det igen.

Og igen i 2020, 2021 og 2022. Sidste år var Grønjordssøen udtørret helt frem til december. Det er ikke helt efter planen.

 

Grønjordssøen i december 2022, udtørret og dækket af sne.

Grønjordssøen i december 2022, udtørret og dækket af sne.

 

Regnvandssø 

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er det meningen, at søen skal have lov til at tørre ud med nogle års mellemrum. Grønjordssøen er nemlig meget lavvandet og modtager kun det regnvand, som falder i området. 

Men det er ikke godt for dyrelivet, at tørkeperioden både er blevet hyppigere og længere. 

 

Ørestad som livline 

I samarbejde med Ørestad Vandlaug har forvaltningen derfor iværksat en redningsplan.

I løbet af de kolde måneder bliver der pumpet 15.000 kubikmeter vand i søen via et underjordisk pumpesystem, som Vandlauget betjener. Det svarer til 15 millioner liter. Vandet kommer fra Den Landskabelige Kanal i Ørestad Nord, som snor sig gennem Grønningen og videre ud på Amager Fælled. Her sørger Vandlaugets rensningsanlæg for, at vandkvaliteten overholder gældende miljøkrav. Det sikrer, at Ørestads kanalsystem trygt kan forsyne søen. 

Der vil blive holdt godt øje med søen resten af året, da Teknik- og Miljøforvaltningen skal vurdere, om der skal pumpes mere vand i søen. Samtidig skal det undersøges, hvor søens vand forsvinder hen.

Besøger du Grønjordssøen nu, vil du opleve, at Ørestads kanalsystem har fyldt den med vand, hvilket uden tvivl vil fremme dyrelivet.

 

En svane nyder en svømmetur i Den Landskabelige Kanal på Grønningen i Ørestad Nord. Det er Vandlauget, som ejer og passer kanalen, og som nu pumper 10.000 kubikmeter vand fra kanalen til Grønjordssøen, som er udtørret.

Den Landskabelige Kanal i Ørestad Nord. Kanalen snor sig igennem Grønningen og videre ud på Amager Fælled.