Parkrummet vokser lige her langs 8Tallets facade på Richard Mortensens Vej, hvor næste etape af helhedsplanen er i gang.

Parkrummet vokser langs 8Tallet: Nu er anlægsarbejdet i gang

Grundejerforeningen Ørestad Syd har taget hul på arbejdet med at etablere et nyt parkområde langs 8Tallets facade på Richard Mortensens Vej. Her er planerne for området.

Arbejdet med de næste etaper af grundejerforeningens helhedsplan for Ørestad Syd er i gang.

På Else Alfelts Vej forvandler foreningen et stort græsareal til en park med legeplads, og på Richard Mortensens Vej er arbejdet også i gang. Her kan beboere og besøgende se frem til et nyt parkområde med mindre, grønne oaser, en pergola og en petanquebane.

 

Situationsplan over det nye parkområde langs 8Tallets facade på Richard Mortensens Vej. Visu: BOGL

Situationsplan over det nye parkområde. Visu: BOGL

 

Det kan du se frem til

Plænen har mest været brugt til passage, når man f.eks. har skullet besøge kvarterets lokale secondhandshop LeLop.

Men med opgraderingen får området også andre kvaliteter.

En del af den eksisterende sti bliver indrammet af en pergola, hvis slyng- og klatreplanter med tiden vil danne et grønt tag over hovederne på de forbipasserende.

Dertil kommer hyggelige opholdspladser og en petanquebane, hvor du kan udfordre dine venner og familie – eller afholde turnering med dine naboer.

Grundejerforeningen bevarer derudover alle eksisterende træer i området, mens nye træer og plantebede vil hjælpe med at skabe en fornemmelse af luft og afstand til vejen.

Endelig bliver området inddelt i nicher med borde, bænke og liggestole mellem træerne.

 

Visualisering af pergola, bænk og cykelparkering i den nye etape af Parkrummet ud for LeLop. Visu: BOGL

Visualisering af pergola, bænk og cykelparkering i den nye etape af Parkrummet ud for LeLop. Visu: BOGL

 

Opholdsrum og hyggekroge

Visionen for Parkrummet er at skabe et forløb af afgrænsede opholdsrum og hyggekroge langs Richard Mortensens Vej, og årets etape binder de etablerede områder sammen.

Arbejdet er i gang og forventes at stå på indtil februar 2025 med forbehold for, at tidsplanen kan ændre sig. Området er hegnet ind, mens arbejdet står på. Der vil dog i hele perioden være adgang til LeLop fra syd.

 

Parkrummet vokser med mindre, grønne oaser, en pergola og en petanquebane i 2024. Her ses området fra 8Tallet.

Området er hegnet ind, mens arbejdet står på. Der vil dog i hele perioden være adgang til LeLop fra syd.

 

Fakta om Ørestad Syds udviklingsprojekter

  • Grundejerforeningen Ørestad Syd er bygherre, og Grundejerforeningssekretariatet Ørestad er projektleder
  • Parkrummet og Skovrummet er tegnet af landskabsarkitekterne BOGL
  • Entreprenør på projekterne er MøllerLøkkegaard
  • Grundejerforeningen har siden 2017 arbejdet med at realisere helhedsplanen for Ørestad Syd, som blev til med input fra beboere. Grundejerforeningen udvikler tre gennemgående byrum, der har hver deres karakter og forskellige funktioner. Rummene bliver realiseret i etaper, og områderne bliver derfor etableret ét for ét over en årrække:
    • Skovrummet på Else Alfelts Vej
    • Parkrummet på Richard Mortensens Vej
    • Kanalrummet på Robert Jacobsens Vej

 

To store grønne områder er på tegnebrættet i 2024.

Grundejerforeningen Ørestad Syd har to store grønne områder på tegnebrættet, der bliver til virkelighed i 2024. Luftfoto: By & Havn