To sektioner af Den Landskabelige Kanal i Ørestad Nord er nu vurderet til at være sikre, og Ørestad Vandlaug har lavet skøjtebaner på områderne!

Ørestad Vandlaug i gang med at sætte skilte op på isen på Den Landskabelige Kanal i Ørestad Nord / Foto: GFS Ørestad

Det er to sektioner af Den Landskabelige Kanal, som er godkendt til færdsel og skøjtning. Du finder henholdsvis skøjtebanerne ved kælkebakken ved indgangen til Amager Fælled og mellem Tom Kristensens Vej og broen i midten af Grønningen. Kig efter Vandlaugets skilte - og nyd isen!

Tø, tag dig en slapper!

Vi ved, at tøen er ved at sætte ind, og mange beboere vil gerne nå at bruge isen. Derfor har Vandlauget målt isen næsten hver dag. Men indtil videre har isen ikke været sikker nok nogen steder, og de to sektioner af kanalen er fortsat de eneste områder, som er det.

Vandlauget fortsætter med at måle isen hver dag for at sikre, at skøjtebanerne bliver ved med at være sikre. Når tøen har sat ind, og isen ikke længere er tykkere end de gyldne 16 centimeter, som er påkrævet, tager Vandlauget skiltene ned.

GFS Ørestad og Ørestad Vandlaug krydser fingre for, at tøen tager sig en slapper, så beboerne kan nå at bruge isen, mens den er sikker.Ørestad Vandlaug har godkendt to sektioner af Den Landskabelige Kanal i Ørestad Nord til færdsel og skøjtning. Isens tykkelse er nemlig nået op på de 16 centimeter på de to sektioner / Kort: By & Havn


Hvornår er isen sikker?

Isen skal være minimum 16 centimeter tyk på kanalerne og 18 centimeter tyk på søerne i Ørestad Syd, før det er ansvarligt at give tilladelse til at færdes på den. Dette er de gældende regler for alle søer og kanaler i Københavns Kommune - og derfor også i Ørestad.

Det er altså både usikkert og ulovligt at opholde sig på isen de steder, hvor der ikke er opsat skilte.

Andre faktorer spiller også ind, når sikkerhedsforholdene vurderes. Der må for eksempel ikke være store luftbobler under isen, og der må ikke være stubbe og anden beplantning, som gennembryder isen. Forhold som disse svækker isens styrke uanset tykkelsen.