Sø 3, som befinder sig ud for Stepperne, er nu færdigetableret og opfyldningen er påbegyndt.

Ørestad Vandlaug forventer, at opfyldningen vil tage ca. 4 uger, afhængig af nedbøren den kommende tid. Alle søerne forventes at være fyldt op til normal vandstand til november.

Det er By & Havn, som har etableret søens bund og kanter op til de senest færdige byggerier i bydelen. Søen overdrages til Ørestad Vandlaug inden for kort tid, som administrerer alle vandområder i Ørestad.