Det ligner en oversvømmelse. Men det er det ikke.


Ørestad Vandlaug får løbende henvendelser omkring "oversvømmede kanaler", når der har været skybrud. Billederne her er taget i juli 2020

Det kan se voldsomt ud, når vandet stiger i kanalerne og så at sige “oversvømmer” bredderne, hvilket kan ske under voldsomme regnskyl. Men det er simpelthen fordi, at regnvandet fra byens tage ledes direkte derned - og afløbs- og kanalsystemet er bygget til det.

Fra tag til bykanal
Ørestads afløbssystem er konstrueret som det, man kalder et trestrenget system. Det betyder, at rent vand og forurenet vand håndteres adskilt fra hinanden. I Ørestad ledes vejvand derfor til et separat rensningsanlæg, mens det rene regnvand fra bydelens tage afledes til kanalerne.

Kanalerne kan sagtens holde til det. Ja, faktisk er det meningen, at vandet skal kunne stige. De fleste områder på begge sider af kanalerne er nemlig konstrueret som skråninger. Skråningerne gør, at vandet kan stige væsentligt, uden omgivelserne tager den mindste skade. På den måde sørger kanalerne for, at tagvandet ikke oversvømmer fortorve, vejkanter og kælderrum.

Regnvand til vanding
Tagvandet spiller også en anden vigtig rolle. Ørestads gartnere bruger nemlig vand fra kanalerne til vanding af bydelens grønne anlæg. På den måde genanvendes 1-2 mio. liter regnvand til vanding om året.