Der lever blandt andet aborrer, skaller, gedder og sandsynligvis krebs i Ørestads kanaler, og der vokser vandplanter, som er gode for rovfisk at gemme sig i.

Vandlauget i Ørestad har med hjælp fra Rambøll undersøgt livet i de tre store kanaler Hovedkanalen i City samt Universitetskanalen og Den Landskabelige Kanal i Nord. Alle tre kanaler indeholder masser af planter og fisk, og siden tidligere år er der kommet flere rovfisk, hvilket er kendetegnende for et godt økosystem.

Ud over de større rovfisk lever der skaller, rudskaller og karusser. Fiskenes størrelse tyder på, at de er gydet naturligt i 2017, og der derfor er gang i den naturlige udvikling af fiskebestanden, siden der sidst blev sat fisk ud i 2016.

Bidemærker i fiskene tyder på, at der også lever krebs i kanalerne.

Rigt planteliv
Da vandet i kanalerne er ret stillestående, minder de biologisk set mere om søer end vandløb. Der vokser især aks-tusindblad, kransnålsalger og børstebladet vandaks i kanalerne.

Den Landskabelige Kanal er den mest nærings- og artsrige med otte forskellige typer vandplanter, bl.a. også almindelig vandranunkel, svømmende vand-aks og tornfrøet hornblad.

Til næste år undersøges Bydelskanalen i Ørestad City og søerne i Ørestad Syd. Læs rapporten her (pdf).