Skovrummet på Else Alfelts Vej bliver udvidet med en park, som grænser op til Asger Jorns Allé. Foto: GFS Ørestad

Skovrummet breder sig på Else Alfelts Vej: ny park på vej

Skovrummet breder sig på Else Alfelts Vej. Her er en ny park på vej, som vil bryde med kvarterets geometriske linjer og skabe flere grønne hyggekroge mellem de høje bygninger.

“Vi ved godt, at naboer og de fleste andre i kvarteret har ærgret sig over, at området i over et år har været mere eller mindre forlagt og med et grimt byggepladshegn omkring. Det er heller ikke med hverken min eller grundejerforeningens vilje, at der er gået så lang tid,” siger sekretariatsleder i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad Pia Vannacci Elnif.

Der er flere grunde til, at arbejdet med den nye park har trukket ud.

Men nu sker der endelig noget.

I september går entreprenøren nemlig i gang med at anlægge næste etape af den helhedsplanen for Ørestad, som Grundejerforeningen Ørestad Syd arbejder efter.

På Else Alfelts Vej breder skoven sig bid for bid i form af Skovrummet. Skovrummet vil strække sig nede fra molepladsen og helt op til Asger Jorns Allé. I 2018 kom den første del til i den sydlige ende af vejen, og i 2020 skød endnu et skovstykke op ud for Bastionen. Nu bliver Skovrummet udvidet med et parkområde, som grænser op til Asger Jorns Allé.

 

På hjørnet af Else Alfelts Vej og Asger Jorns Allé ligger et bart område, som i 2022 forvandles til en ny skovpark. Skovparken er etape 11 af Helhedsplanen i Ørestad Syd og udføres i efteråret 2022.

Der er ikke meget skovrum over området, som det ser ud i dag. Det kommer dog til at ændre sig. Foto: GFS Ørestad

TRÆER, INSEKTBEDE OG HYGGEKROGE

“For at tiltrække mere dyreliv bliver der udsået insektvenlige blomster og plantet træer og buske med nødder, bær og frugt. Vi indretter parken med lægivende beplantning, lysninger og hyggekroge, som rammer gadeflowet bedre ind,” forklarer Pia Vannacci Elnif.

Når planter og træer er vokset til, vil det skabe et frodigt og intimt opholdsrum, hvor der både er plads til at gå en tur, sprede picnictæppet ud og læse en bog.

 

I 2020 etablerede Grundejerforeningen Ørestad Syd parkarealet foran ejendommen Bastionen på Else Alfelts Vej. Skovparken er en del af Helhedsplanen, som løbende udføres i etaper.

I 2018 kom den første del til i den sydlige ende af vejen, og i 2020 skød endnu et skovstykke ud for Bastionen (billedet). Nu bliver Skovrummet på Else Alfelts Vej udvidet med et parkområde, som grænser helt op til Asger Jorns Allé. Foto: GFS Ørestad

SKOVRUM TAGER TID

“Ligesom mange andre kan jeg slet ikke vente på, at den nye park står klar. Men jeg må nok tøjle min tålmodighed lidt. Selvom vi nu går i gang, går der en rum tid, før parken ser ud som på billederne,” siger Pia Vannacci Elnif.

Først skal der udføres forskellige forberedende arbejder. Her skal maskiner blandt andet køre jord og stabilgrus væk fra området for at gøre klar til jordarbejde. Så skal de forskellige “rum” indrettes og befæstes. Derefter skal der udføres forskellige konstruktioner i terrænet som for eksempel jordhøje. Til sidst skal der plantes træer, planter og buske, ligesom der skal etableres græsplæner.

“Når hele parken står færdig i løbet af vinteren og foråret, skal den have tid til at etablere sig, så planter og træer kan få ordentligt fat. Vi har desværre set andre steder, at vores grønne områder bliver taget i brug for tidligt, så alt det fine nye bliver ødelagt, inden det har fået rigtigt fat.”

Derfor vil parken – alt efter vind og vejr og andre forhold – for en periode være hegnet ind, når den er etableret.

Parken på Else Alfelts Vej er udviklet i samarbejde med landskabsarkitekterne BOGL og bliver anlagt af Grøn Vækst. Anlægsperioden starter i september og forventes afsluttet i foråret 2023.

 

Tom, indhegnet grund på hjørnet af Else Alfelts Vej og Asger Jorns Allé.

HELHEDSPLAN SÆTTER RETNINGEN

Alle de rekreative byrum i Ørestad Syd er etableret i tråd med helhedsplanen for kvarteret, som blev udviklet i 2016 i samarbejde med beboerne og BOGL. Grundejerforeningen Ørestad Syd realiserer helhedsplanen i etaper og etablerer således de grønne rum over en årrække.

Her kan du læse helhedsplanen i sin, ja, helhed.