Ørestads kanaler og søer er hjem til et stort økosystem af fisk, smådyr og vandplanter; et økosystem, som er skrøbeligt og kræver nøje overvågning og handling at holde i balance.


Ørestad Skole deltager i Vandlaugets fiskeundersøgelse i 2019

Vandet i Ørestad udgør et rekreativt forløb hele vejen fra den landskabelige kanal i Ørestad Nord til søerne i Ørestad Syd. Igennem årene har grundejerforeningerne og Vandlauget etableret forskellige trædæk, broer og andre faciliteter, som understøtter brugen af vandet og kanalrummene.

Men Ørestads kanaler og søer er også hjem til et stort økosystem af fisk, smådyr og vandplanter; et økosystem, som er skrøbeligt og kræver nøje overvågning og handling at holde i balance.

Flere fisk og flere planter
I 2019 fik Ørestad Vandlaug foretaget en større biologisk undersøgelse af plante- og dyrelivet under overfladen. Den type undersøgelse bliver foretaget med 6 års mellemrum og giver et udførligt billede af bl.a. fiskebestanden. Det har vist sig, at diversiteten i fiskesamfundet er steget markant. Der er dog en naturligt høj bestand af fredfisk, hvorfor man for nylig udsatte gedder som rovfisk.

Biologerne kunne også påvise, at flere sjældne vandplanter er blevet mere almindelige, mens endnu flere nye er kommet til. Derudover dækker planter nu endnu mere af bunden i kanalerne og søerne, end de gjorde i 2013. Megen udvikling er sket helt naturligt, men Vandlauget udsætter også planter stedvist. Senest blev nye planter fordelt langs bredderne i søerne i Ørestad Syd, hvilket både er en fryd for øjet og understøtter den naturlige dynamik.

Ud over udsætningen af rovfisk og vandplanter kræver det en høj vandkvalitet at udvikle livet under overfladen. Derfor bekæmper Vandlauget bl.a. aktivt algevæksten i samtlige kanaler, måler vandets saltindhold og ph-værdi hver anden uge og udarbejder årligt en samlet rapport over kanalernes og søerns tilstand.