De fleste tænker nok på klima og miljø, når de hører ordet bæredygtighed. Men social bæredygtighed er også afgørende for bæredygtig byudvikling. Derfor forpligter foreningerne sig til partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder.


Partnerskabet mellem grundejerforeningen og Bybi har gjort Grønningen i Ørestad Nord hjem til 120.000 ”bybier” / Foto: GFS Ørestad

Skovhjælp til byrum
Ét eksempel på GFS Ørestads sociale partnerskaber er Grundejerforeningen Ørestad Syds stærke samarbejde med Amager Skovhjælpere, som holder til på Naturcenter Vestamager. Skovhjælperne består af lokale voksne og unge, som af forskellige årsager befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Skovhjælperne har jævnligt hjulpet til i Ørestad Syd og er vellidte blandt mange beboere i byområdet. De har bl.a. leveret fællesarealernes unikke bænkesæt og flere lege- og opholdsredskaber. Træmøbler, som er produceret på Skovhjælpernes eget savværk af træer, de selv har fældet. I 2020 bliver partnerskabet endnu stærkere. I samarbejde med Ørestad Vandlaug og By & Havn er et spændende udviklingsprojekt nemlig under optrapning. Det løfter vi sløret for her i avisen senere i år.

FRAK skaber job
Et andet stærkt samarbejde blev indgået i 2019 i Ørestad Nord. Her gennemførte Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter nemlig et projekt med den socialøkonomiske virksomhed FRAK, også kaldet Fritidsakademiet. FRAK har fokus på unge i udsatte grupper og områder, som de ansætter og træner i at have et fritidsjob. Over to uger etablerede ti unge fra Urbanplanen en økologisk æblelund på græsarealet nordvest for Tom Kristensens Vej.

Arbejdet foregik om eftermiddagen efter skoletid, og FRAK har efterfølgende også været involveret i æblelundens drift. “De er MEGET stolte af deres arbejde, som har givet dem vigtig erfaring og læring inden for gartnerfaget,” kunne projektkoordinator i FRAK Anders Damkjær fortælle efter etableringen.

Biliv understøtter byliv
Ligeledes i Ørestad Nord er den centrale park Grønningen hjem for 120.000 “bybier.” Bierne udgør et partnerskab mellem grundejerforeningen og non-profit-virksomheden Bybi, som har vundet flere socialøkonomiske priser og international omtale for sit arbejde. Virksomheden arbejder både for at berige den lokale natur og lokalsamfundet. Desuden samarbejder de med sociale projekter og andre lokale aktører. Endelig medskaber de byområdets kulturliv i form af arrangementer og rundvisninger, foruden at deltage som fast aktør på Ørestad Kulturdag og Sankt Hans-festen på Grønningen.

Ørestads bynatur et perfekt match til honningbierne, som hellere bliver i bydelen end at flokke mod fælleden. “Det smukke ved området er, at vi sammen med grundejerforeningen og de lokale skaber et miljø, som er smukt at se på, dufter godt, og som har plads til alle insektarterne,” fortæller Bybis direktør Oliver Maxwell: “Området faciliterer en fremragende samtale mellem mennesker, bier og blomster.”