Grundejerforeningerne i Ørestad ønsker at udvide parkbelysningen i hele bydelen. Senest etablerede GF Ørestad City stibelysningen i det nordøstlige hjørne af Byparken.


GF Ørestad City har for nylig installeret lysarmaturer langs stierne i Byparkens nordøstlige hjørne

Den nye belysning består af lysarmaturer langs stierne, som styrker oplevelsen af tryghed. Grundejerforeningen traf beslutningen om at opsætte flere lamper, fordi der var penge til overs fra anlægsprojektet, som blev udført i efteråret 2019. Der er et udbredt ønske om mere parkbelysning generelt, hvorfor pengene blev kanaliseret i den retning.

I februar afsluttede Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter desuden et større belysningsprojekt på Grønningen. Her blev den eksisterende parkbelysning udvidet med særlige lamper, som lyser op på parkens træer eller er gemt i beplantningen. Elementbelysningen modvirker store kontraster mellem lys og mørke, hvilket har en tryghedsgivende effekt på parkoplevelsen. Den fremmer nemlig evnen til at navigere i parken efter mørkets frembrud. Det er grundejerforeningens ambition at udvide parkbelysningen yderligere i de kommende år. Projektet blev etableret iht. grundejerforeningens helhedsplan. Belysningsplanen er udarbejdet af lysdesigner Rasmus Striberg.

Øget fokus på handikapegnede anlæg
Når vi taler tilgængelighed, er ét problem desværre særligt udbredt: Mange af Ørestads byrum er ikke hensigtsmæssigt indrettet til beboere og besøgende med gangbesvær og andre fysiske handikap. Handikapegnethed er en udfordring, som udviklingen af Ørestad ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for fra start. Grundejerforeningerne er imidlertid blevet bevidste om den ifm. det fælles arbejde for at skabe bæredygtige resultater. Derfor forpligter de sig nu til at gå i dialog med nye samarbejdspartnere om indretningen af ruter og opholdsrum, som kan opfylde disse behov.

Formand for Grundejerforeningen Ørestad Syd og beboer i byområdet Sten Jurs var hurtig til at reagere på udfordringen. Derfor tænkes tilgængelighed nu mere ind i indretningen af de byrum, der er på vej.