I 2019 fik Ørestad sin første omfattende måling af bydelens biodiversitet, og i 2020 vil bydriften i Ørestad blive el-drevet. Det er blot to eksempler på Ørestads bæredygtige omstilling, der nu tager fart.


Al drift og udvikling skal fremme livskvaliteten hos beboerne og besøgende. Derfor afprøver Ørestads grundejerforeninger helt nye løsninger på eksisterende opgaver. Nye driftstiltag bliver prøvet af allerede i år

Bæredygtighed i Ørestad har været indbygget i bydelens konstruktion fra start. Kanalerne indeholder regnvand fra husenes tage og den offentlig transport er et helt centralt element i bydelen. Men i Ørestad hviler man ikke på laurbærrene. Nu er alle de store grundejerforeninger, der ejer bydelens parker, pladser, veje og kanaler, nemlig gået sammen om en samlet strategi for grøn omstilling af Ørestads drift og videreudvikling. I et unikt samarbejde vil beboere, virksomhedsejere, offentlige institutioner og udviklingsselskabet By & Havn, sammen skabe et endnu mere bæredygtigt Ørestad, som kan mærkes både på miljøet og livskvaliteten.

"Det er en styrke i vores fokus på bæredygtighed, at vi har et tæt samarbejde mellem beboere og virksomheder i Ørestad, og det sikrer at vores tiltag skaber værdi og gode oplevelser for alle parter, samtidig med at vi bevæger os i den rigtige retning,” fortæller Poul Holt Pedersen, formand for Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter og afdelingschef i DR Ejendomme & Service.

Resultater via partnerskaber
Den bæredygtige omstilling skal især ske ved at indarbejde en række af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling direkte i driften og udviklingen i Ørestad. Ikke mindst er mål 17: ”Partnerskaber for handling”, en metode til at finde og afprøve bæredygtige løsninger, der skaber resultater. Et godt eksempel er gartnerfirmaet Grøn Vækst, der varetager den grønne pleje i hele Ørestad. I kraft af partnerskabet med Ørestads grundejere, vil Grøn Vækst i løbet af 2020 overgå til el-dreven drift i Ørestad, der hvor det i dag kan lade sig gøre. Målet er at komme så tæt på 100% som muligt.

Stine Krüth, produktionsleder i Grøn Vækst uddyber: ”Ved at overgå til elbiler og -redskaber kan vi både gavne miljøet, vilkårene for vores medarbejdere og bidrage til øget bæredygtighed i Ørestad. Det er en spændende udfordring, som vi er stolte af at være med til at løfte.”

Fokus på biodiversitet og nye løsninger
Et andet eksempel er et nyt fokus på at fremme biodiversiteten. En biolog hjalp i 2019 grundejerne med at udarbejde en baseline for biodiversiteten i særlige parkområder på tværs af hele Ørestad. Baselinen danner nu grundlag for både en særligt tilrettet drift i udvalgte områder og en øget opmærksomhed på at tilgodese truede arter i både drift og udviklingsprojekter. Baselinen følges op med en ny måling om 2-3 år.

Grundejerne i Ørestad har med strategien og konkrete handleplaner investeret i den bæredygtige omstilling med både menneskelige og økonomiske ressourcer. Også selvom det kan være forbundet med risici at afprøve nye løsninger. Der er dog allerede noget, der tyder på, at det ikke pr. definition er dyrere at drifte en bydel bæredygtigt, men at det måske skal gøres anderledes end tidligere. Faktisk er Ørestad så optaget af denne dagsorden, at bydelen stiller sig til rådighed for spændende og relevante pilotforsøg indenfor bæredygtig bydrift og byudvikling.

Vi kan nå mere sammen. Derfor er det spændende at medvirke i samarbejder, hvor erfaringer og viden dannes, til gavn for mere innovation indenfor bæredygtig bydrift og -udvikling. Det har vi selv stor glæde af. Men vi håber også at det kan komme andre byområder til gode,” fortæller Susanne Raben Rasmussen fra GFS Ørestad.