Hvordan omsætter man de bredt favnende verdensmål til realisérbare handlinger i Ørestad? Det har Grøn Vækst klare og konkrete løsninger på, når det kommer til pasning af udearealerne.


Det er anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst, som tager sig af den daglige drift i Ørestad. Fra venstre: formand Jeppe Johansen, produktionsleder Stine Krüth Andersen og formand Joakim Langaa

Den daglige drift af Ørestad indebærer gartnerarbejde, snerydning, renhold samt reparationer af legepladser, belægninger og veje i hele bydelen. Det er en opgave, som koster ca. 11 mio. kr. om året. Det er også en opgave, som stiller store krav til dem, der skal løfte den. Og I kraft af grundejerforeningernes nye fælles bæredygtighedsstrategi er kravene blevet skærpet. Men på trods af denne udfordring imponerede Grøn Vækst med en række bæredygtige løsninger, da de vandt driftsudbuddet i 2019 - og de er allerede nu gået i gang.

All-in på el-drevet værktøj
Først og fremmest overgår de, skridt for skridt, til el-dreven drift. Det betyder bl.a., at de allerede nu har opdateret arsenalet af værktøj og mindre maskiner; heriblandt alle de løvblæsere, hækkeklippere og buskryddere, som gartnerne bruger til at passe bynaturen i Ørestad.

Markedet for de her maskiner er stadig ret lille og under udvikling, så vi afsøger det jævnligt og overvejer hvert et indkøb nøje,” fortæller produktionsleder i Grøn Vækst Stine Krüth Andersen: “Det er faktisk værk- og køretøjets størrelse, som afgør, om teknologien kan følge med.”

Elbiler og segways
Den udfordring er afgørende, når det kommer til indkøbet af de elbiler, som Grøn Vækst planlægger i 2020. Gartnernes køretøjer skal nemlig kunne noget helt bestemt. Fx skal bilen kunne fungere som redskabsbærer og trække en anhænger med trillebører og hækkeklippere. Samtidig skal den have en ladekapacitet, der kan klare en hel dag. Endelig skal bilen opfylde en række arbejdsmiljøkrav, da gartnerne har hele deres arbejdsdag i den. Fx skal kabinen kunne varmes op, hvilket kun ganske få elbiler tilbyder pt. De høje krav til indkøb skal sikre den kvalitetsløsning, som matcher både grundejernes og gartnernes behov.

Også hos underentreprenørerne bliver kravene taget op, og der bliver tænkt ud af boksen. Fx har renholdsfirmaet indkøbt en ladcykel og en segway til transporten og de daglige renholdsopgaver. Ud over et rigt dyre- og fugleliv byder bybilledet nu også på renholdere, der på ret så alternativ vis stryger igennem parkerne.

Kvashegn og kompostbunker
Sammen med driftschefen i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad, Christian Andersen, har Grøn Vækst store planer for bæredygtig drift, og mange tiltag skal prøves af allerede i år. Fx skal alt grønt affald i bydelen genanvendes. Når gartnerne klipper grene af træerne, hober de sig nemt op.

Tidligere er grønt affald, ligesom de fleste andre steder, blevet kørt ud af Ørestad til forbrænding. Fremover vil Grøn Vækst eksperimentere med kvashegn af grene samt kompostbunker i bynaturen som en naturlig del af udtrykket. Det fungerer nemlig både som ukrudsthæmmende og skaber endnu bedre forhold for insektlivet i de grønne anlæg. Flere insekter i luften tiltrækker flere fugle, og sådan kaster ét tiltag flere resultater af sig.

Fælles om en grøn bydel
Partnerskabet med Grøn Vækst er et partnerskab for handling, fordi planlægningen af driften foregår i et tæt samarbejde, hvor begge parter er på bølgelængde om de nytænkende bæredygtige miljøløsninger, som skal omsætte FNs verdensmål til handling. Grøn Vækst har stået for pasningen af Ørestads grønne arealer siden 2012 og kender derfor bydelens parker, veje og anlæg på en måde, som er svær at købe for penge. Desuden har de en god relation til deres medarbejdere og er vellidte i bybilledet.