Kvashegn, kompostbunker og varmekompostering. Ørestads grundejerforeninger og vandlaug opsøger hele tiden nye og bedre måder at drifte og udvikle bydelen på. Én måde er at lade det grønne affald blive i bydelen.

Ørestads drift genanvender grønt affald, så materialet bliver i bydelen. For nylig har man bl.a. lavet kvashegn, kompostbunker, mm. Billedet her er fra Løvtaget i Byparken

I Ørestad genanvendes grønt affald på nye måder. Det er en overordnet tankegang, som kaldes cirkulær økonomi, og som har til formål at mindske behovet for nye ressourcer og forlænge det grønne materiales værdikæde. Dette gør Ørestads drift bl.a. ved at lave kvashegn og kompostbunker af ukrudt, afklip og affaldstræ. Dette kan bl.a. allerede ses flere steder i Byparken i Ørestad City.

Nye ringe i vandet
Når man beholder og finder nye formål til alt det, som tidligere blev kørt til forbrænding, opstår nye ringe i vandet. Fx fremmer det biodiversiteten, idet affaldet både har en ukrudthæmmende effekt og ikke mindst tiltrækker dyr og insekter. Endelig er det afgørende, at man ved konsekvent genanvendelse løsner behovet for hele tiden at fragte materialer frem og tilbage fra produktion og til forbrænding.

Flere og flere affaldscontainere
Udviklingen har også taget fart, når det kommer til driftens håndtering af det øvrige affald. For nylig fordoblede driften antallet af affaldscontainere fra tre til seks. På meget kort tid er affaldshåndteringssystemet således blevet omlagt. Lige nu sorterer driften således bl.a. rent træ, pap, metal og glas. Affaldet produceres både af driften selv og kommer fra pasningen af de grønne arealer og kanalerne.

Grundejerforeningerne undersøger også løbende muligheden for at indføre affaldssortering i Ørestads parker og offentlige rum, men det private marked er ikke helt gearet til at realisere dette skridt endnu. Men ambitionen er hele tiden at blive bedre til at arbejde bæredygtigt med affaldet fra driften og udviklingen af Ørestad.

Kan man lave alger om til muld? Læs om Ørestad Vandlaugs projekt her.