I 2021 bliver Rued Langgaards Vej mere sikker for cyklister og gående. Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter sænker nemlig fartgrænsen fra 50 til 30 kilometer i timen og anlægger bump på hver side af den bro, som leder over kanalen.

Indtil videre har grundejerforeningen opsat plantekasser og cykelstativer på fortovene på Rued Langgaards Vej i Ørestad Nord. I 2021 skal der laves bump i asfalten, så fartgrænsen kan sænkes / Foto: GFS Ørestad

Det har været et stort ønske blandt beboerne at gøre vejen mere sikker for bløde trafikanter. Bilister i høj fart udgør nemlig et tilbagevendende problem på Rued Langgaards Vej, som blandt andet bliver brugt som skolevej.

Anlægsarbejdet skulle have været udført i 2020, men sene ændringer i projektet forsinkede de trafikdæmpende tiltag. Grundejerforeningen står ellers klar med et godkendt projekt, men i mellemtiden er det desværre blevet for koldt til at udføre asfaltarbejdet. Beboere kan dog forvente at se arbejdet udført i første halvdel af 2021.

Plantekasser mod parkering
Mens førnævnte tiltag er udskudt, er andre allerede udført. Grundejerforeningen har nemlig også valgt at begrænse ulovlig parkering ved Mikadopladsen langs Emil Holms Kanal. Stykket er længe blevet brugt som parkerings- og vendeplads.

Af den grund har foreningen placeret steler, som forhindrer gennemkørsel og ulovlig parkering. Nu kan gaden primært benyttes af cyklister og gående, men vil stadig fungere som adgang ved bygningsarbejde og som brandvej. For at forhindre, at bilerne i stedet parkeres på de brede fortove langs Rued Langgaards Vej, er der opsat plantekasser og cykelstativer på fortovene. Der kommer desuden bænke og skraldespande i 2021. Foruden at forhindre ulovlig parkering skal byrumsinventaret skabe opholdsmuligheder for brugere i området.