I Ørestad sørger din lokale grundejerforening for, at du har pæne veje uden huller, grønne fællesarealer og fælles udendørs faciliteter som grillpladser, hundegårde, legepladser og kunstgræsbaner.

I mange andre dele af København er det kommunen, der vedligeholder og fornyer de fælles arealer – men i Ørestad er det anderledes. Her betaler alle beboere og erhvervsdrivende til grundejerforeningerne og Vandlauget, som sørger for drift og vedligeholdelse på fællesarealerne og i Ørestads kanaler og søer.

Da Ørestad blev planlagt, besluttede politikerne, at By & Havn skulle udvikle området og sælge byggegrundene.
Efterhånden som bygninger, veje og fællesarealer bliver færdige, bliver de overdraget til grundejerforeningerne.

Beboere har direkte indflydelse
Det betyder i realiteten, at beboerne i Ørestad har mere direkte indflydelse på deres fælles områder end andre københavnere har. Grundejerforeningerne bliver drevet på demokratisk vis, og alle beboere kan få deres stemme hørt og stille op til valg på de årlige generalforsamlinger via deres ejendom eller virksomhed.
Det er også nemt at få fat på Grundejerforeningssekretariatet, som gerne hører dine gode forslag eller tips til forbedringer.

Mere fællesskab for pengene
Ud over det praktiske og nødvendige vedligehold af huller i vejene, snerydning og græsslåning m.m. vil de fire store grundejerforeninger og Vandlauget i Ørestad gerne gøre mere for fællesskabet. Det har indtil videre resulteret i udviklingen af parkområder som Grønningen og Byparken, nye kunstværker og årlige fælles begivenheder som julefester, Kulturdag og Søfest.
Lokale beboere og ansatte kan bruge de fælles arealer til arrangementer, låne både og kajakker i sommerhalvåret og søge penge til aktiviteter, der skaber byliv.