Hvem gør hvad i Ørestad? Det spørgsmål hører vi ofte, når det gælder Ørestads drift og udvikling.

Her giver vi dig det simple overblik over de fem vigtigste aktører og deres ansvar på Ørestads områder:

1. Grundejerforeninger
og vandlaug
Alle grundejere i et område ejer bydelens udearealer og vandarealer i fælles-skab. Med ejerskabet følger også pligten til at drifte fx grønne områder og ved-ligeholde veje og byrum.

2. By & Havn
By & Havn ejer byggegrundene i Ørestad og står for salget af dem. By & Havn anlægger også infrastrukturen og byrummene, ligesom selskabet ejer P-huse og P-arealer i Ørestad City og Ørestad Syd.

3. Københavns Kommune
Kommunen er øverste myndighed på udvikling af byen. Grundejere, By & Havn og grundejerforeninger skal have godkendt deres anlægsprojekter her. Kommunen har desuden myndighed over alle veje - også dem, som ejes af en grundejerforening.

4. Naturstyrelsen
Styrelsen forvalter fælleden og er en del af partnerskabet bag Naturpark Amager, som udvikles i disse år.

5. Metroselskabet
Selskabet ejer arealerne omkring alle metrostationer og under metrobanen.