Grundejerforeningen Ørestad Syd har været medlem af GFS Ørestad siden 2013 og er Ørestads yngste bydel. By & Havn ejer og anlægger fortsat fællesarealer i området, som først herefter overdrages til grundejerforeningen.

Reetablering af træer
Under stormene i slutningen af 2013 blev en række træer beskadiget og skulle erstattes. Grundejerforeningen genplantede træer blandt andet langs Richard Mortensens Vej, Asger Jorns Allé og på molepladserne ud mod søerne.

Udviklingsworkshop for beboere
i 2014 inviterede grundejerforeningen til workshop for alle beboere og brugere i Ørestad Syd. Formålet var at få inputs til den fortsatte udvikling af området og få sat ord på, hvilke forventninger beboerne har til faciliteter i deres nærområde. By & Havn deltog desuden med oplæg på workshoppen, som blev faciliteret af GFS Ørestad.

Indførelse af årlig vinterbelysning
I november 2013 indførte grundejerforeningen vinterbelysning opsat i områdets træer - særligt på Robert Jacobsens Vej. Året efter udvidedes lyssætningen til Richard Mortensens Vej og på molepladserne. Det er tanken, at der hvert skal opsættes vinterbelysning fra november til marts. 

Opstart af årligt julearrangement
I slutningen af november 2015 indfører grundejerforeningen en fejring af juletiden og tænding af årets vinterbelysning. Det er tanken, at dette skal blive til en årligt tilbagevendende tradition i kvarteret, sådan som med succes er blevet i Ørestad City og Ørestad Nord.

Tilsynsførelse med byggepladser
En stor del af grundejerforeningens arbejde går med tilsynsførelse og samarbejdsaftaler med de udviklere, som bygger i Ørestad Syd. Byggepladser involverer tungt maskineri på fællesarealerne, opstilling af hegn og opbevaring af byggematerialer. Grundejerforeningen varetager alle aftaler om brug af fællesarealer og eventuel reetablering, sådan at områderne anvendes korrekt og efterlades i god stand.