Parkering

I Ørestad Syd og Ørestad City drives parkeringsfaciliteterne af By & Havn. Det gælder både parkeringshuse og parkeringspladser på terræn. Alle offentlige P-pladser kræver beboerlicens eller P-billet købt i automat.

Læs mere om P-pladser og priser i bydelene på www.orestad.dk/orestad-parkering.

Grundejerforeningen administrerer ingen P-pladser. Der er enkelte tidsbegrænsede P-pladser på fx Robert Jacobsens Vej. Som på alle offentlige veje er Københavns Kommune også her vejmyndighed, og parkering uden for gældende skiltning og trafikregler risikerer bødeforlæg.

Parkeringskort, By & Havn 2013