Ørestad Syd

 … er kendetegnet ved moderne lejlighedsbyggerier, som 8TALLET, Skovhuset og Stepperne, og det naturskønne Kalvebod Fælled lige ’i baghaven’. Ørestad Syd har lækre aktivitets- og idrætsfaciliteter på PLUG'N'PLAY-området med blandt andet parkour, beachvolley, street basket og fodbold.

Områdets fællesarealer ejes og drives af grundejerforeningen Ørestad Syd. Det gælder parker, stiforløb, enkelte vejforløb, træer, bede, boldbaner og byrumsinventaret generelt. Søer og kanalanlæg driftes af Ørestad Vandlaug, som grundejerforeningen også er medlem af.

Se grundejerforeningens områder her på kortet. Klik på arealer og knappenåle for at læse mere om fx idrætsfaciliteter, ejerskabs- og driftsforhold:


Grundejerforeningen Ørestad Syd bidrager til vedligeholdelse og udvikling af områdets fællesarealer, herunder de grønne områder. Vi fører tilsyn med områdets byggepladser, som er særlig relevant for bydelen i disse år.

Alene i 2013 steg indbyggertallet i bydelen med 62 pct., og kvarteret huser nu omkring 2500 beboere. Den udvikling vil fortsætte de kommende år, hvor flere byggerier skyder i vejret omkring Asger Jorns Allé og Ejler Billes Allé.

Desuden står grundejerforeningen for bylivsskabende aktiviteter og initiativer, blandt andet i form af tilskud til Ørestad Kulturdage, beboerworkshops om kvarterets udvikling og fælles fejring af områdets vinterbelysning ved juletid.

Grundejerforeningen serviceres af det fælles sekretariat, GFS Ørestad, som administrerer den daglige drift, projektledelse og kommunikation i Ørestad Syd. GFS Ørestad repræsenterer Ørestads grundejerforeninger i alle officielle henseender overfor f.eks. myndigheder og samarbejdspartnere.