Grundejerforeningen Ørestad City Syd har opført fire træbroer over åen på Byfælleden. Broerne er lavet ved at beklæde overgangene med de store betonklodser med træ.

Betonklodserne på Byfælleden var adskilt af store mellemrum. Nu har grundejerforeningen beklædt dem med træ

Betonklodserne er beklædt med træ for at gøre Byfælleden nemmere at passere. Anlægget skal være nemt at navigere i og invitere til ophold. Derudover gør broerne, at færdsel, ophold og leg på Byfælleden er mere sikkert. De forhenværende betonklodser var, og vi beklager ordspillet, klodsede. Løsningen med træbroer sørger for, at det ikke er her, man kommer til skade.

Længere inde på Byfælleden er der også kommet en lille trappe, som gør det nemmere at komme op til og ned fra promenaden ved Royal Arena.

Borde- og bænkesæt og vilde stier
Det er en af grundejerforeningens prioriteter at gøre Byfælleden brugbar til ophold og leg. Tilbage i juli placerede G/F fem borde- og bænkesæt i Arenakvarteret, tre af dem på Byfælleden. Ørestads driftsfolk klippede samtidig stier i det vilde græs, så det er nemmere og mere indbydende at komme rundt. På sigt skal stisystemet udvides og tilpasses i takt med, at stierne bliver brugt og nye trampestier opstår.

Idéer fra samtalevandringer
Der har længe været et udbredt ønske blandt beboerne om at gøre Byfælleden mere brugbar. Det var også tydeligt på de samtalevandringer med beboere, som G/F har afholdt i 2019 og 2020. Her er mange idéer til byudviklingen opstået og diskuteret på gåture i hele Arenakvarteret.

Alle inputs fra samtalevandringerne indgår i det løbende arbejde for at udvikle byområdet. Nogle af de udbredte ønsker—borde- og bænkesæt, træbroer, stisystemer—er allerede blevet prioriteret og siden udført.Nu er det blevet lidt nemmere at komme op til og ned fra betonpromenaden ved Royal Arena