GFS Ørestad opretholder driften af bydelens veje, parker og øvrige arealer i denne tid. Det samme gælder de tekniske vandsystemer omkring Ørestads kanaler og søer.


Tilsyns- og driftsfolk fra vores egen organisation og vores samarbejdspartnere vil være på arbejde ude i byrummene / Foto: GFS Ørestad

Alle medarbejdere er højst opmærksomme på de særlige forholdsregler omkring distancering og hygiejne. Vi anmoder derfor om, at I respekterer dette og ikke tager direkte kontakt til dem, medmindre det er strengt nødvendigt. Alle henvendelser bedes I rette til vores mail eller telefon (se nedenfor).

Mailadr.: GFSekretariatet@orestad.net
Telefonnr.: (+45) 29 84 00 71

Alle administrative medarbejdere er sendt på hjemmearbejde, og der vil derfor ikke være bemanding på vores kontor i Ørestad. Telefonen er dog viderestillet til sekretariatets leder, som besvarer henvendelser her.

Vi opfordrer alle til at følge regeringens anbefalinger. Tag særligt hensyn til hinanden og til de mennesker, som fortsat udfører deres arbejde for at holde byen og samfundet på skinner i denne tid.

Varme hilsner,
Alle os hos GFS Ørestad og Ørestad Vandlaug