Hvordan skaber vi aktiviteter og gode byrum langs kanalerne? Savner du siddepladser og nyttehaver? Hvis du bor i Arenakvarteret og har gode idéer til udviklingen af dit byområde, så tag med på gåtur og tal om udviklingen.


Samtalevandringen finder sted den 12. juni kl. 16.30-18.00 og tager afsæt i to allerede afholdte vandringer, hvor der bl.a. kom gode idéer frem om kælkebakker, idrætsfaciliteter, spændende stisystemer - og generelle idéer til, hvordan arealerne bliver endnu rarere at opholde sig i.

De idéer har vi samlet i form af nogle gode billeder og tegninger, som kan lede os på sporet af, hvordan vi fx kunne udforme en pavillon, gøre et område grønnere, eller hvordan et sjovt stisystem kunne se ud. De tegninger vil vi gerne have jeres mening om, så vi kan udvikle på det, I synes, rammer jeres behov og passer til fællesarealerne i Arenakvarteret. På turen er der også plads til jeres nye ideer og konkrete ønsker til udviklingen.

Tag dine børn med
I Arenakvarteret bor der mange småbørnsfamilier og skolebørn. På de første vandringer efterspurgte deltagerne flere faciliteter for børn. Tag derfor gerne dine børn med på turen, så vi kan høres deres tanker om tegningerne. Måske har de nogle helt andre ideer end de voksne.

Grundejerforeningen Ørestad City Syd arbejder løbende med samtaler med beboere og brugere af Arenakvarterets store fællesarealer.

Tilmelding: Send en mail til MCO@orestad.net.