Første del af den kommende park kaldet "skovrummet" langs Else Alfelts vej bliver nu anlagt i Ørestad Syd. Her kommer spiselige bær, vild skovstemning, en lille træbro over vandrenden og en lysning med læ fra træerne.

I løbet af december anlægger Grundejerforeningen Ørestad Syd første del af “Skovrummet”, som er det grønne bånd langs Else Alfelts vej. Her er visionen, at der skal være mere vild beplantning med lysninger, hvor der er læ og plads til ophold.

Den nye skovpark er planlagt på baggrund af beboernes ønsker og skal skabe et mere intimt rum som modpol til de høje bygninger, hvor man har lyst til at opholde sig.

Der kommer flere forskellige arter af træer og buske, bl.a. vintereg og pil, og spiselige bær som brombær og mirabella. Jordbunden mellem beplantningen får karakter af eng og skovbund.