Det er blevet tid til cykeloprydning på grundejerforeningernes arealer. Hvis din cykel får et mærkat, skal du fjerne det inden for fire uger.


Indsatsen er nødvendig, fordi der hele tiden bliver efterladt cykler, der hober sig op i stativer, på fortove, op ad skilte, osv. Her er de både i vejen for gående og aktive cyklister, som må parkere deres cykler andre steder.

Rydder op på udvalgte områder
Cykeloprydningen finder ikke sted i hele Ørestad, men på steder, hvor driftsfolkene har vurderet, at efterladte cykler er en udfordring. Derudover rydder grundejerforeningerne kun op på foreningernes egne arealer, dvs. ikke på kommunens, metroens eller private arealer, som tilhører den enkelte ejerforening.

De fjernede cykler ender i opbevaring hos Hittegods København, hvor de vil stå i en måneds tid. Bliver de ikke hentet her, kommer de på politiauktion.