Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ørestad City Syd støtter op om de beboere, der arbejder for at få udskudt planerne om at tømme og tildække den lille sø lige uden for Arenakvarteret.

Den lille regnvandssø og vandløbet uden for Arenakvarteret skal fjernes, så den oprindelige natur kan reetableres. Ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnet er anlægget nemlig ulovligt / Foto: GFS Ørestad

Beboerne har begrundet mistanke om, at der lever beskyttede dyrearter i søen. Arter, som først kan opdages til foråret, når der er "liv" i anlægget igen. Beboerne beder derfor myndighederne om, at genopretningen indstilles, indtil dette er be- eller afkræftet.

Bestyrelsen bakker op om, at der foretages en registrering af de såkaldte "bilag IV"-arter i og ved søen til foråret frem for, at vurderingen bygger på tidligere registreringer og sandsynlighed.

Læs også: Sag om "forkert" natur udskyder fornyelse af trampesti

Hvorfor skal søen fjernes?
Historien har sin begyndelse i 2015, hvor Københavns Kommune vurderer, at området ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Der gives derfor dispensation til etablering af søen. I foråret 2016 etablerer By & Havn søen og vandløbet for at udlede regnvand fra Arenakvarteret. Mod projektets afslutning vurderer kommunen imidlertid, at området alligevel er omfattet af naturbeskyttelsesloven, og at den tidligere vurdering derfor var forkert. Alligevel får By & Havn dispensation af kommunen til at færdiggøre projektet. Så langt, så godt.

Søprojektet møder for alvor modstand, da Danmarks Naturfredningsforening i 2018 klager over dispensationen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og i juli 2020 får de medhold i klagen. Ifølge afgørelsen var anlægsprojektet ulovligt, da det beror på en fejlvurdering af områdets naturværdier.

Læs mere om sagen og dens afgørelse her