Anlægsarbejdet på den grønne plads ved rotunden ved Kalvebod Fælled Skole er afsluttet. G/F Ørestad City Syd har blandt andet anlagt store kampesten, beklædt betonoverflader med træ og begrønnet pladsen med flere træer, blomster og bærbuske.

Skovpladsen er blevet opgraderet med flere træer, blomsterbede, bærbuske, forhøjninger i terrænet og siddepladser / Foto: GFS Ørestad

Pladsen er begrønnet med træer, vilde blomsterbede og et spiseligt plantemiks, som blandt andet består af havtorn, stikkelsbær, ribs, solbær, vildæble, vildpære, citrontimian og salvie.

Beskyttende hegn
Driften har opsat et beskyttende hegn foran beplantningen, som har brug for råderum og tid til at etablere sig. For at skåne bedene mest muligt vil hegnet stå et godt stykke ind i foråret.

Resten af pladsen, herunder gangstien og græsset, vil holdes åben, så man stadig kan benytte den.
Beboernes idé
Idéen om at afskærme og begrønne Skovpladsen er opstået og udviklet på Grundejerforeningen Ørestad City Syds samtalevandringer med kvarterets beboere.

I løbet af 2020 har foreningen ligeledes placeret borde- og bænkesæt forskellige steder i kvarteret, beklædt overgangene med betonklodser på Byfælleden med træ og klippet stier i Byfælledens vilde græs. Alle tiltagene er udsprunget fra de gode samtaler med beboerne.