Kunst, udsmykning og designmæssige tiltag af høj kvalitet skal være en integreret del af bydelens identitet på linje med bydelens arkitektur. Ambitionen er, at kunst og design skal give positive associationer, den skal være byrumsintegreret, og den skal bidrage til en sammenhængende parkoplevelse af Ørestad City.

Særligt skal kunsten bidrage aktivt til bydelens rekreative kvaliteter ved at skabe bedre opholds- og mødesteder. Byrumsinventar skal sammentænkes med den kunstneriske udsmyk­ning, også når det handler om eksempelvis belysning, bænke og lege­pladser.

Det er afgørende, at kunst, design og æstetik er en synlig, integreret del af grundejerforeningens fremtidige virke på alle niveauer, således at Ørestad Citys byrumselementer og andre indgreb i byrummet stræber efter at tilbyde attraktive, overraskende og unikke oplevelser, som gør livet i Ørestad City lidt sjovere.

I tillæg til byrumsinventar arbejdes der med kunstværker som selvstæn­dige installationer, der skal være en attraktion for de daglige brugere, og noget der er værd at komme efter for besøgende fra såvel resten af København og Danmark som udlandet.

Det første kunstværk installeres
I 2015 opførte den anerkendte kunstner Dan Graham en unik installation i Byparken, som er både smuk og legende. Det er begyndelsen på Ørestad City som stemningsfuld kunstpark.

Værket er en skulptur, som indbyder til oplevelser og leg samtidig med, at det forholder sig til samspillet mellem Ørestads grønne områder og urbane kvaliteter.

- Jeg er meget glad for at være en del af det spændende udviklingsprojekt i Ørestad City. Mit værk er en S-formet pavillon af semitransparent glas skabt specifikt til Byparken. Mine værker bliver brugt og oplevet på mange forskellige måder. Det er et mødested. Teenagere elsker at se deres egne refleksioner, og børn elsker at lege rundt om pavillonen, udtaler Dan Graham om værket.

Kurvede, reflekterende glasflader i stålrammer er den 72-årige kunstners signatur-materialer, og han har en lang række anmelderroste værker bag sig - flere af dem lignende skulpturer i minimalistiske konstruktioner. Fælles for hans arbejde er, at det foregår i det offentlige rum og udsmykker omgivelserne uden at invadere dem. Samtidig inviterer hans installationer til både leg og refleksion. Det unikke værk i Byparken vil blive et mødested for områdets brugere.
 


Succeshistorien begyndte for et år siden

Som ejer af Byparken har grundejerforeningen længe arbejdet på at udvikle og forbedre kvarterets "grønne lunge". Det udmøntedes for nylig i en strategiplan, hvori kunsten spiller en helt central rolle. Her fastlægges bestyrelsens vision for de kommende fire års udviklingsarbejde - håbet er at tiltrække endnu mere ny kunst til Ørestad.

Arbejdet med at udvikle den nye Ørestad City Strategiplan 2014-2018 startede for et år siden. Sammen med rådgivning fra galleristerne Wallner Weiss og strategisk rådgiver Mike Ameko Lippert har bestyrelsen formuleret og udstukket den pejling, som fortsat vil styrke Ørestad Citys identitet som bykvarter og guide bestyrelsens udviklingsarbejde.

- At kunne løfte en så spændende og perspektivrig vision om at integrere kunst i en hel bydel i samarbejde mellem beboere, virksomheder og andre interessenter er helt unikt og kan, som vi ser det, kun lade sig gøre i Ørestad, hvor der er et større perspektiv for udvikling af fælles værdier, end vi oplever så mange andre steder, siger næstformand Søren Risager-Hansen.

Det er hensigten, at der løbende skal tilføjes ny kunst i Ørestad City i form af værker, der på deres egen måde er stedsspecifikke og forholder sig direkte til bydelens arkitektur, skala og historie.

Samlet set vil kunstværkerne bidrage til at skabe et utraditionelt offentligt rum til glæde for både lokale brugere, resten af byens beboere og som destination for Københavns kunst- og kulturinteresserede turister.

Kulturordfører: Godt gået allesammen!
Grundejerforeningen Ørestad City tog selv initiativ til projektet i forbindelse med det strategiske arbejde. På grund af projektets størrelse og finansiering var det naturligt at involvere Københavns Kommune. Det er desuden en eksplicit målsætning i strategien fortsat at involvere samarbejdspartnere og eksterne interessenter, når større tiltag skal realiseres.

- Det markante kunstværk lover godt for Ørestads fremtid. Den involverede og grundige proces, der har ligget bag udvælgelsen af det nye vartegn, og det smukke og visionære forslag, der er valgt, vidner om en ambitiøs bydel med engagerede borgere, der vil kunsten og fællesskabet og helst i forening. Godt gået allesammen, udtaler Simon Strange (S), kulturordfører og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Projektet har i januar været gennem Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, hvor samtlige medlemmer på nær én enkelt stemte for. Kommunen giver hermed 1 mio. kr. til projektet og 250.000 kr. til udarbejdelse af skitseforslaget. Hertil giver grundejerforeningen Ørestad City øvrige 250.000 kr., mens Copenhagen Business District giver 190.000 kr.