Ørestad Streethal

Ørestad Streethal er en såkaldt lethal med tre baner, hvor der både er plads til fri leg og faste spilletider.

Spiller du selv, eller kunne du tænke dig det? Så kom med i Facebook-gruppen Ørestad Streethal

Hvad er en "Ørestadstid"?
Hvis du bor eller på anden måde har tilknytning til Ørestad, kan du ansøge om fast ”Ørestadstid” i Ørestad Streethal. Ørestadstiderne er til jer, der IKKE er organiseret som en forening eller del af en forening, men stadig ønsker at mødes ugentligt. I de ugentlige spilleplaner for hallen er en mindre del af tiderne afsat til Ørestadstid, som ligger udover foreningers og institutioners spilletider.

Se hvilke Ørestadstider, der kan ansøges om i ansøgningsskemaet. Der kan kun ansøges om Ørestadstid i de angivne tirdsrum. 

Hent ansøgningsskemaet her: Ansøg om fast Ørestadstid i Ørestad Streethal

Deadline for ansøgning til Ørestad Streethal er den 15. marts 2017. Sæsonen for faste Ørestadstider i streethalen løber fra 17. april 2017 frem til maj 2018. 

Hvad er en foreningstid?
Er man derimod en forening, skal man ansøge om en foreningstid via Københavns Kommune på http://www.interbook.kk.dk/. Læs også mere om Interbook og ansøgningsprocessen der.  

Overvejer man at organisere sig som forening for at få adgang til mere attraktive tider i Ørestad Streethal kan man finde en simpel trin-for-trin guide på: http://www.kk.dk/artikel/folkeoplysende-foreninger 

Hvad kan man lave på banerne?
Hallen består af tre baner, en klatrevæg og en foyer med bordtennisborde. Der er desuden udstyr i hallen til bl.a. floorball og basket. Man kan ansøge om tider på alle tre baner:

  • Multirum - Lokalet er uopvarmet med betongulv. Der er ribber på den ene væg. Velegnet til opvarmning, fitness og udstrækning.  
  • Stor Bane - Banen er uopvarmet og med betongulv. Velegnet til rulleskøjteløb, floorball, Ultimate, basket, håndbold uden harpiks, fodbold m.m. Der er bander og opstregning til floorball og håndbold.
  • Salen - Lokalet er opvarmet og har spejlvæg. Velegnet til: afspænding, yoga, dans, kampsport, babygymnastik m.m.
  • Foyer - området ved indgangen og bagved stor bane. Velegnet til bordtennis, bouldering, leg og ophold (dette omåde kan ikke bookes).

Krav for fast Ørestadstid
Børn og unge i Ørestad, medlemmer af grundejerforeningerne, herunder boligforeninger, virksomheder og institutioner i Ørestad, samt andre med tilknytning til området vil blive prioriteret først i forhold til fordelingen af faste Ørestadstider. 

I ansøgningsskemaet skal holdets tilknytning til området dokumenteres – dokumentation kan eksempelvis ske i form af en kopi af sygesikringskort, hvorpå ejerens adresse står angivet.

Hold og foreninger med faste spilletider har førsteret til brug af hallens baner. Såfremt en bane ikke er reserveret, kan den frit benyttes efter først-til-mølle-princippet. Ørestad Streethal er til enhver tid reserveret efter spilleplanen, men andre kan benytte banerne i de tidsrum, hvor den registrerede bruger ikke benytter banen.

Man skal dog altid overlade banen til den registrerede bruger, når denne inden for den samlede reserverede tid ønsker at benytte sin faste spilletid. 

Kommunen ejer og administrerer hallen
Ørestad Streethal er ejet af Københavns Kommune og anlagt på Grundejerforeningen Ørestad Citys areal. GFS Ørestad varetager arbejdet med at lave spilleplan specifikt for Ørestadstiderne, men IKKE tider til organiserede foreninger. Ansøgninger til foreningstider rettes til Københavns Kommune, som administrerer og fordeler tider via Interbook-systemet (se linket ovenfor).

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad (GFS Ørestad) er en privat organisation, der varetager opgaver for Ørestads grundejerforeninger og Ørestad Vandlaug. Vi står for drift, vedligehold samt udvikling af fælles anlæg og områder på foreningernes arealer, herunder Ørestads kunstgræsbaner. Ørestadstider i streethalen fordeles på samme vilkår som til kunstgræsbanerne. På både kunstgræsbanerne og i Ørestad Streethal er der hver sæson afsat tid til frit spil, som fremgår af den gældende spilleplan.

Kontakt
Spørgsmål vedr. Ørestadstider sendes til gfsekretariatet@orestad.net. Generel informaton om Ørestad Streethal, inventar, foreningstider mv. findes på Ørestad Streethals egen hjemmeside (under opbygning).