Ørestad City

...er Ørestads midterste bydel, hvor blandt andet Field’s, VM-Bjerget og Byparken ligger. Områdets fællesarealer ejes og drives af grundejerforeningen Ørestad City. Det gælder parker, stiforløb, enkelte vejforløb, træer, bede, boldbaner og byrumsinventaret generelt.

Udover vedligehold og tilsynsførelse har grundejerforeningen ansvar for den fortsatte udvikling af området. For eksempel har grundejerforeningen de sidste 10 år sørget for træer, græs, spiselige bær, legepladser og mange andre fælles faciliteter i Ørestad Citys 5 parker og rekreative arealer, der dækker over 85.000 kvadratmeter.

Se grundejerforeningens områder her på kortet. Klik på arealer og knappenåle for se drifts- og ejerskabsforhold for de enkelte områder:


Ørestad City har generelt mange grønne områder, som grundejerforeningen løbende udvikler på baggrund af inputs fra fageksperter og beboer-workshops.

Strategiplanen 2019-2023 har tre kerneelementer: natur, kunst og urbant miljø. Strategiplanen udstikker de overordnede retningslinjer for udviklingen af byrummet og de fælles arealer i bydelen.


Grundejerforeningen står også bag bylivsaktiviteter i form af indvielser og receptioner, støtte til Ørestad Kulturdag, julehygge i Byparken og holdfordeling på områdets attraktive kunstgræsbane. Derudover administrerer foreningen en aktivitetspulje, som andre aktører kan søge til at afholde åbne, bylivsskabende aktiviteter.

Grundejerforeningen serviceres af det fælles sekretariat, GFS Ørestad, som administrerer den daglige drift, projektledelse og kommunikation i Ørestad City. GFS Ørestad repræsenterer Ørestads grundejerforeninger og vandlaug i alle officielle henseender overfor f.eks. myndigheder og samarbejdspartnere.