Flere steder i Ørestad er der opsat huse til humlebier.
De "røde huse", som hænger flere steder i parkerne i Ørestad, er ikke tiltænkt fuglene, men humlebierne. Hvert forår indlogerer GFS Ørestad nye humlebikolonier i "humlehusene". Foto: GFS Ørestad

Huse til humlebierne: fire nye kolonier er flyttet ind i Ørestads parker

Flere steder i Ørestads parker er der opsat huse til humlebierne. De kan være svære at få øje på igennem trækronerne i sommermånederne, men de er der – og det summer af liv omkring dem.

Det kan være, du har set et af de røde humlebihuse, når du har gået en tur i parken. De kunne godt ligne forvoksede fuglehuse, men de er faktisk bygget til bier.

I Ørestad holder vi meget af de fredelige og nuttede humlebier, som skaber liv i parkerne og gør byen skønnere ved at bestøve frugttræer og blomster. Derfor bliver der iværksat tiltag, som skal øge bestanden af bier og hjælpe dem med at tilpasse sig.

For eksempel indkøber Grundejerforeningerne Ørestad City og Ørestad Nord hvert forår to humlebikolonier hver. Bierne ankommer i kasser, som bliver anbragt i de røde “humlehuse”, foreningerne har opsat i parkerne. Der er opsat to huse i Byparken og to på Grønningen.

Humlebierne kommer som regel til Ørestad i maj, når de kolde nattemperaturer er borte og de nektarrige blomster har vokseværk. Netop her har kolonien de bedste vilkår for at tilpasse sig og få en god start på livet.

 

En humlebi nyder godt at blomsterne i lommeparken Frugtlommen i Ørestad City.

En sulten hushumle nyder godt af lommeparken Frugtlommen i Ørestad City. Foto: GFS Ørestad

TANKSTATIONER FOR INSEKTER

I Danmark findes 21 arter af redebyggende humlebier. Mange af dem er truede, blandt andet fordi deres naturlige levesteder forsvinder.

Humlebier er afhængige af blomster med masser af nektar og pollen. Derfor anbringes de kolonierne i parkerne, hvor der er masser af blomster, buske og træer, der er dejlige at se på – og som samtidig sikrer spise- og levesteder for byens insekter, sommerfugle og fugle.

I Ørestad prioriteres biodiversitetsfremmende tiltag højt. Grundejerforeningerne arbejder strategisk med at indrette byrummene med små og store tankstationer for insekterne – lige fra valget af blomster og plantemix til placeringen og udformningen af grønne anlæg.

 

Humlebi.

En pollengnaskende jordhumle pauser sin dans med en almindelig honningurt for at posere for kameraet. Foto: GFS Ørestad

ØRESTADS SMÅ FORTÆLLINGER

Nogle vil allerede have stiftet bekendtskab med historien bag humlebihusene, mens de har gået en tur i Byparken. Husene er nemlig omdrejningspunktet for et af de nye informationsskilte, Grundejerforeningen Ørestad City har opsat i foråret. Skiltene hører under fanen Ørestads små fortællinger og sætter fokus på de små, finurlige historier og oplevelser, der kan gemme sig i byrummene.

De første skilte – “Ørestads fugledistrikt”, “De gamle havnesten” og “Den spiselige lommepark” – dukkede op i 2021 og er siden blevet læst af mange af Byparkens brugere. I foråret 2022 har tre nye skilte sluttet sig til samlingen. De formidler henholdsvis fortællingerne om de røde huse til humlebierne, “Kejserlindetræerne fra Krinsen” og “Domen i Prismehaven”.

Planen er, at flere skilte skal poppe op løbende.

 

Grundejerforeningen Ørestad City har opsat et skilt i Byparken, som fortæller historien om de røde huse til humlebierne.

Lær bydelen af kende, mens du går tur. I Ørestad City, særligt i Byparken, kan du flere steder lære “Ørestads små fortællinger” at kende via de blå skilte. Foto: GFS Ørestad