Ørestad Vandlaug undersøger dyrelivet i Ørestads kanaler og søer.

Arbejdet udføres med nogle års mellemrum, og hen over de næste uger kortlægger et hold af biologer fra Rambøll, fiskebestanden i både Ørestad Nord og City. Det gør de ved at sætte fiskegarn ud, som i løbet af et døgn indfanger nogle af de forskellige fiskearter, der lever i kanalerne. Fiskene måles, vejes, fotograferes og registreres elektronisk. Undersøgelserne følger det aktuelle dyreliv i kanalerne, og hvordan det har udviklet sig gennem årene.

Ikke alle fiskene i garnene overlever denne proces, men registreringen udføres så skånsomt som overhovedet muligt. Undersøgelserne indgår som led i den samlede monitorering af kanaler og søer i Ørestad, som giver Vandlauget vigtig information om kanalernes tilstand, og som bliver brugt til at skabe endnu bedre forhold for livet under vandoverfladen i Ørestad.