Bestyrelsen i Ørestad Vandlaug består af repræsentanter fra områdets grundejerforeninger, By & Havn og Københavns Kommune. Ud over bestyrelsen afholder en mindre driftsgruppe løbende møder om igangværende projekter og udvikling af kanalområderne.

  • Formand André Just Vedgren (G/F Amager Fælled Øst)
  • Næstformand Gertrud Birke (G/F Ørestad Universitetskvarter)
  • Kirsten Ledgaard (G/F Ørestad City)
  • Marianne Sejerbo (G/F Ørestad Syd)
  • Søren Raae Theisen (G/F Bellakvarter)
  • Jane Hegner Mortensen (By & Havn)
  • Peter Noes (G/F Ørestad Arenakvarter)
  • Robert Nielsen (Københavns Kommune)
  • Thomas Rohden (Københavns Kommune)
  • Uffe Meulengracht (Københavns Kommune)


Opdateret maj 2021.


Medlemmer
Alle grundejerforeninger i Ørestad er medlemmer af Ørestad Vandlaug. Det gælder også By & Havn. Desuden er Københavns Kommune repræsenteret ved Center For Park & Natur.

Ørestad Vandlaug er en forening, men fungerer som en driftsorganisation, der bestyres af Ørestads grundejerforeninger. Vandlauget har personale ansat til den daglige drift af kanalsystem og renseanlæg på vandlaugets hovedkvarter ved siden af Metroselskabet i Ørestad Syd.

Det fælles sekretariat, GFS Ørestad, repræsenterer Ørestad Vandlaug på lige fod med de øvrige grundejerforeninger.

Alle grundejerforeninger i Ørestad er medlemmer af Ørestad Vandlaug. Det gælder også By & Havn. Desuden er Københavns Kommune repræsenteret ved Center For Park & Natur.

Ørestad Vandlaug er en forening, men fungerer som en driftsorganisation, der bestyres af Ørestads grundejerforeninger. Vandlauget har personale ansat til den daglig drift af kanalsystem og renseanlæg på vandlaugets hovedkvarter ved siden af Metroselskabet i Ørestad Syd.

Det fælles sekretariat, GFS Ørestad, repræsenterer Ørestad Vandlaug på lige fod med de øvrige grundejerforeninger.