Ørestad Vandlaug rådgiver omkring projekter i og ved vandområderne i Ørestad.


Tjek på dyrelivet i kanaler og søer 
I 2018 blev dyrelivet undersøgt af et hold marinebiologer fra Rambøll. En sådan undersøgelse udføres ca. hver 5.-7. år, og den viser dyrelivets udvikling gennem årene. Undersøgelserne indgik som led i den samlede monitorering af kanaler og søer i Ørestad, som giver Vandlauget vigtig information om kanalernes tilstande, og som bliver brugt til at skabe endnu bedre forhold for livet under vandoverfladen i Ørestad.
Læs rapporten her (pdf)

CampusCup - kampen om kanalen
I 2013 rådgav Ørestad Vandlaug den nystartede studenterforening, CampusCup, på IT-Universitetet om etablering af et årligt kapløb i kajakker på Universitetskanalen. Siden da har Ørestad Vandlaug udlånt kajakker og både til det årlige arrangement, og vi rådgiver hvert år omkring hensigtsmæssig anvendelse af kanalområdet, pontoner og trædæk. Ørestad Vandlaug støtter CampusCup økonomisk med et tilskud til indhold og PR.

Mind The Gap - etablering af trædæk i Universitetskanalen
Ørestad Vandlaug har fungeret som faglig rådgiver på et større anlægsprojekt i Ørestad Nord. Her anlagde grundejerforeningen og vandlauget i 2014 tre nye trædæk helt tæt ved vandoverfladen. Dækkene har til formål at forlænge byens rum ned til vandet og give rum til endnu mere ophold og flere aktiviteter ved kanalen.

Søfest & Anderæs i Ørestad Syd
Vandlauget etablerede i 2010 den årligt tilbagevendende Søfest i Ørestad Syd og indviede her de nyetablerede søer. Hvert år siden da har vi fejret Ørestads søer og kanaler ved søfesten med aktiviteter og hygge på og omkring vandet. Her startede også den populære tradition Anderæs i Ørestad Syd, hvor gummiænder købt som lodder ræser gennem bykanalen på Robert Jacobsens Vej. Søfest og Anderæs er fortsat sponseret af Ørestad Vandlaug og ligger nu som en del af Ørestad Kulturdage.

Øerne i kanalen
I 2012 fik bydelens kanaler tre øer konstrueret i træ helt tæt på vandoverfladen. Her kan man gå tværs over kanalen eller opholde sig tæt på vandet ud for hhv. Ørestad Gymnasium, Ørestad Cykler og den kommende lethal ved siden af Bjerget. Øerne var vinderforslag i projektkonkurrencen "Byrum for livet", som By & Havn, Metroselskabet, G/F Ørestad City og Ørestad Vandlaug stod bag. Øerne er tegnet af MyORT Open Research Team.