Frelsens Hær har opstillet tre nye tøjcontaineren i Ørestad City, som en del af en prøveperiode fra februar til og med april 2018.

Tøjcontainerne finder du ved Edvard Thomsens Vej 33 og 69, og på C. F. Møllers Allé 4. Alle tre er placeret ved siden af de eksisterende flaske- og papircontaineren på de tre adresser. Nu kan du nemt komme af med dit aflagte tøj, og samtidig hjælpe udsatte borgere og skåne miljøet.

I prøveperioden bliver containerne tømt en gang om ugen for at holde øje med tøjmængden og vurdere behovet for containerne. Hvis containerne bliver brugt i den udstrækning, som Frelsens Hær forventer, bliver container permanente og muligvis suppleret med flere. Spørger man Frelsens Hær, er der grundlag for ca. 15 containere i hele Ørestad. Det kan se ud som mange containere, men Frelsens Hær modtager hvert år ca. 6.000 tons tøj til genbrug, så måske bliver containerne flittigt brugt af beboere i Ørestad City.



Genbrug af så store mængder tøj spare miljøet for en stor belastning, og videresalget hjælper udsatte mennesker. Blandt de mange genbrugsbutikker, som er tilknyttet Frelsens Hær, skiller to butikker sig ud ved at have egen systue, som fremstiller unikaprodukter af det genbrugte tøj. Dette arbejde resulterer i nogle bæredygtige produkter af en høj håndværksmæssig kvalitet.

Frelsens Hær hjælper rundt regnet 150.000 mennesker om året i form af jule- og feriehjælp, herberg, væresteder, børne- og ungdomsarbejde og meget mere. Samarbejdet med Frelsens Hær er på den måde et godt eksempel på G/F Ørestad Citys fokus på at fremme bæredygtighed i bydelen.