2016 bød på mange spændende tiltag i Ørestad: blandet andet nye udviklingsplaner, bygge- og anlægsprojekter, hyggelige arrangementer, kunstprojekter og ikke mindst udvikling af flere af de grønne områder. Her har vi samlet årets største begivenheder.


Grønningen blev grønnereI 2016 har G/F Ørestad Universitetskvarter udført en række nye tiltag i bydelens centrale park, Grønningen.
Grønningen har fået nye planter og et nyt vådområde i parkens midterste del til naturlig regnvandsopsamling. Her blev også foretaget stiarbejde og anlæg af en ny cykelsti. Små bakker har ændret parkens udtryk, og hængekøjer samt et trædæk ned til kanalen i den nordlige del af parken skal invitere til ophold. Det samme gælder den nye opholdsplads ved bedet og kanalen over mod DR Koncerthuset. Ved legepladsen og boldbanen er der opsat en boldvæg og en klatrevæg og så er der opsat flere lysmaster forskellige steder. 

De nye tiltag blev drøftet ved en beboerinddragende workshop i bydelen, udarbejdet af Opland Landskabsarkitekter og udført af Optimus Anlæg. 


Byparken under udviklingI efteråret startede anlæggelsen af et nyt plantebælte tværs gennem Byparken i Ørestad City. Langs alléen mellem Horisonten og Golfparken i Byparkens vestlige side dannes med tiden til et ‘løvtag’ over området. 

Her plantes over 50 nye træer samt buske og bede. Beplantningen får et farverigt udtryk, som følger årstidernes skiften. For at tiltrække dyreliv, plantes træer og buske med nødder, bær og frugt. Projektet indeholder også ny sti- og elementbelysning, der har været et ønske fra mange beboere. 

Projektet er tegnet af SLA arkitekter og anlægges af Grøn Vækst. Det samlede anlæg forventes færdigt og klar til aflevering primo 2017. 

Ørestad Syd fik sin helhedsplan


Visualisering: Bang og Linnet


I 2016 har G/F Ørestad Syd fået udarbejdet en helhedsplan for en del af bydelens fællesarealer. Natur, leg og ophold er gennemgående temaer. Planen byder på vild natur med inspiration fra Fælleden ved Else Alfelts Vej. Fællesarealerne ved Richard Mortensens Vej skal karakteriseres af rene og klare linjer, hvor stier og rum skal danne et langsgående parkbånd. Kanalen og vandet bliver et centralt og naturligt fokus i området ved Robert Jacobsens Vej, hvor flere træer, opholdsmøbler, små træbroer og trædæk ned til vandet er en del af planen. Molepladserne skal også udvikles.

Helhedsplanen er udviklet med workshop-inputs fra bestyrelse og inspirationstur med beboere. Den er tegnet af landskabsarkitekterne Bang & Linnet. Planen danner udgangspunkt for udviklingen af Ørestad Syd de kommende år. Opholdspladsen mellem 8TALLET og AAB med lægivende beplantning og legeskulptur er det første projekt med afsæt i visionerne. 


Velkommen til G/F CitySydArenakvarteret syd for Field’s har udviklet sig med hastige skridt i 2016. De forskellige grundejere og udviklere byggede både boliger, skole, skøjtehal og arena på livet løs. Ligesom i resten af Ørestad er her dannet en stor grundejerforening til at varetage og udvikle fællesarealerne. Denne forening har navnet ’Grundejerforeningen Ørestad CitySyd’ og dækker området fra Øresundsmotorvejen ned til Eiler Billes Allé. G/F Ørestad CitySyd blev i 2016 medlem af GFS Ørestad, der fremover vil betjene bestyrelsen og varetage drift og udvikling af både eksisterende og kommende parker, stier, private fællesveje og byrumsinventar samt kanaler i Arenakvarteret.

Et af vores første projekter her var plantningen af nye træer i parken bagved Crowne Plaza. I samme omgang blev der sat bunddækkende beplantning, og de eksisterende planter, træer og belægninger blev plejet. Arbejdet blev udført af vores faste samarbejdspartner Grøn Vækst. 

Velkommen til! 


Ørestad Vandlaug og Bella KvarterBellakvarter blev medlem af Ørestad Vandlaug i 2016. Vandlauget skal stå for renhold af det vand, som findes og kommer i Bellakvarteret. HOFOR skal vedligeholde ledningsnettet i området.

Vandlauget byder velkommen til G/F Bellakvarter!


Ørestad i farverØrestad Kulturdag fik ny organisering og kunne holde sit 10 års jubilæum i 2016. Festlighederne blev som noget nyt afholdt i en bydel og over en dag. Ørestad City og Byparken lagde ’hus’ til, og alle bydelenes aktører fejrede Ørestad under temaet ’Ørestad i Farver’. 

Det var en farvefyldt og solrig dag med underholdning, koncerter, dans, kunst, byvandringer, foredrag, workshops, sportsaktiviteter, hoppeborg, marked og lækker mad.

Kulturdagen blev støttet af Grundejerforeningerne i Ørestad, Amager Vest Lokaludvalg, By & Havn og Øens Ejendomsadministration & Advokatfirma.
I år forventes Kulturdagen at rykke til Ørestad Syd.


Børnekunstprojekt i ØrestadBørnekunstprojektet ’Colorful Rights’ har udsmykket Ørestad, herunder Byparken som ses på billedet, i meget af 2016. Projektet, hvor mere end 1000 børn og unge fra Ørestad og Amager lavede kunstværker med udgangspunkt i menneskerettighederne og børnekonventionen, blev igangsat af BIBIANA Danmark og Ørestad Bibliotek i spidsen for en række partnere, herunder G/F Ørestad City. Det var et kunst- og byrumsprojekt i stor skala, der passede til bydelens modernitet, samt signalerede bydelens evne til at samarbejde på tværs af institutionerne i Ørestad.  

De smukke og farverige træer fra projektet har rykket placering et par gange. I øjeblikket udsmykker de ’Sivegaden’ i Ørestad City sammen med årets vinterbelysning.


Julen blev fejret i ØrestadGrundejerforeningerne inviterede traditionen tro til julehygge og lystænding i december. I Ørestad City blev julen fejret i Byparken, hvor julemanden og hans nissepiger delte gløgg og risengrød ud til tonerne fra duoen Peder & Nanna. Tietgenkollegiet lagde lokaler til Ørestad Nords julearrangement, hvor der var kreativ juleworkshop, sang med Ørestad Kor og julelækkerier til store og små. Ørestad Syd fejrede for anden gang at julen stod for døren med hygge, juleknas og sang i Café 8Tallet. Årets vinterbelysning, der stadig kan opleves, blev tændt i forbindelse med de hyggelige events. 

Grundejerforeningerne er glade for det store fremmøde til alle tre arrangementer, og traditionerne er kommet for at blive!


Ørestads grunderforeninger og vandlaug ønsker alle et godt og lykkebringende nytår!