Fodring af ænder skader miljøet

Ørestad Vandlaug ønsker at bevare kanalernes naturlige liv og påvirke det så lidt som muligt. Vandlauget opfordrer derfor til, at man begrænser fodringen af ænder og andre fugle.

Fodring af ænder og fugle forurener kanalerne, da både brød og fugleklatter tilfører vandet for meget næring. Alger og andre planter vil derfor vokse hurtigere og dermed forringe forholdene for dyrelivet betydeligt.

Desuden får ænder og fugle ingen særlig næring ud af brødrester, og maden tiltrækker rotter til vandområderne.

Fodring med foderkugler
Uden for de frosne vinterperioder har naturen rigeligt med føde til fuglene, men om vinteren vil det være en god ide at fodre fuglene, når vandet fryser til is, da der ikke er meget føde i det frosne vand.

Fodring skal dog altid kastes på jorden ved siden af kanalen! Man skal holde øje med ikke at smide mere brød på jorden, end der bliver spist, da det tiltrækker skadedyr, som fx rotter.

Lav en foderkugle
Du kan lave din egen næringsrige foderkugle af frø, fedt og havregryn, som du kan hænge op i haven eller på altanen. Find opskriften i Ørestads Naturguide. Folderen er udgivet af By & Havn.

Få mere information omkring fakta om fodring på Københavns Kommunes hjemmeside.

Fiskeri er ikke tilladt

Det er ikke tilladt at fiske i Ørestads kanaler og søer. De små fisk, som er her, er en del af det skrøbelige økosystem, som Vandlauget forsøger at styrke. Et stabilt økosystem giver nemlig den bedste vandkvalitet - både hvad angår gennemsigtighed og sundhed for flora og fauna.

Der er én undtagelse. Det er nemlig tilladt at fiske i Nordre Landkanal, som løber langs med Kay Fiskers Vej og Slusevej i Ørestad City. Nordre Landkanal er et naturligt vandløb, og der er ikke noget flow mellem den og Hovedkanal City, som løber langs med Sivegaden og Ørestads Boulevard. Det er forbudt at fiske i hovedkanalen.

Badning

Det er ikke tilladt at bade i kanalerne eller søerne i Ørestad. Badning kan forårsage skader på planter og bunddække, hvilke kan gå ud over de naturlige processer og dyrelivet i vandet. Derudover testes badevandskvaliteten heller ikke, og man kan derfor ikke være sikker på, at vandet er sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i.