Fodring af ænder skader miljøet

Ørestad Vandlaug ønsker at bevare kanalernes naturlige liv og påvirke det så lidt som muligt. Vandlauget opfordrer derfor til, at man begrænser fodringen af ænder og andre fugle.

Fodring af ænder og fugle forurener kanalerne, da både brød og fugleklatter tilfører vandet for meget næring. Alger og andre planter vil derfor vokse hurtigere og dermed forringe forholdene for dyrelivet betydeligt.

Desuden får ænder og fugle ingen særlig næring ud af brødrester, og maden tiltrækker rotter til vandområderne.

Fodring med foderkugler
Uden for de frosne vinterperioder har naturen rigeligt med føde til fuglene, men om vinteren vil det være en god ide at fodre fuglene, når vandet fryser til is, da der ikke er meget føde i det frosne vand.

Fodring skal dog altid kastes på jorden ved siden af kanalen! Man skal holde øje med ikke at smide mere brød på jorden, end der bliver spist, da det tiltrækker skadedyr, som fx rotter.

Lav en foderkugle
Du kan lave din egen næringsrige foderkugle af frø, fedt og havregryn, som du kan hænge op i haven eller på altanen. Find opskriften i Ørestads Naturguide. Folderen er udgivet af By & Havn.

Få mere information omkring fakta om fodring på Københavns Kommunes hjemmeside.

Fiskeri er ikke tilladt

Det er ikke tilladt at fiske i Ørestads kanaler og søer. De små fisk, som er her, er en del af det skrøbelige økosystem, som vandlauget forsøger at styrke. Et stabilt økosystem giver nemlig den bedste vandkvalitet, både hvad angår gennemsigtighed og sundhed for flora og fauna.

Badning

Det er ikke tilladt at bade i kanaler eller søer i Ørestad. Badning kan forårsage skader på planter og bunddække, hvilke kan gå ud over de naturlige processer og dyrelivet i vandet. Derudover testes badevandskvaliteten heller ikke, og man kan derfor ikke være sikker på, at vandet er sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i. 

Skøjtebaner og færdsel på isen

Vinterperioden kan give mulighed for at tage skøjterne på og løbe på Ørestads kanaler og søer. Isen skal dog have en vis tykkelse, før de må tages i brug. Isens tykkelse bliver løbende opdateret her på siden og på GFS Ørestads Facebook-gruppe.


Det er ikke tilladt at færdes på isen, medmindre der står et skilt om, at færdsel er tilladt. Dette er de gældende regler for alle søer og kanaler i Københavns Kommune, og derfor også i Ørestad.

Placering af skøjtebaner
Der er fire steder i Ørestad, hvor der kan etableres skøjtebaner og sneen bliver fejet af isen:

  • I Ørestad Syd - på søen lige ud for caféen i 8TALLET
  • I Ørestad City - på kanalen ud for Ørestad Skole
  • I Ørestad Nord - ved kælkebakken ved indgangen til Amager Fælled tæt ved DR Byen Metrostation
  • I Ørestad Nord - ved Den Landskabelige Kanal ved Tom Kristensens Vej


Derudover to steder, hvor der åbnes for færdsel. Her bliver der ikke fejet:

  • I Ørestad City - på kanalen ud for Ørestad Gymnasium
  • I Ørestad City - på kanalen ud for VM Bjerget


Der skiltes kun hvis isen er tyk nok til færdsel på disse steder. Skiltningen vil blive opsat på synlige steder ved de relevante områder. Ingen skiltning, ingen færdsel!

Afmærkning
Områder som er godkendt til færdsel og skøjtning afmærkes med stolper, kegler eller plastbånd, som er fastgjort til isen. Al færdsel og skøjtning skal foregå indenfor disse afmærkede områder.

Sæsoner
Vandlauget påbegynder målinger af udendørstemperaturer og istykkelser den 1. november hvert år og fortsætter indtil frosten er helt væk til foråret.

Målinger
Indenfor sæsonen foretager Vandlauget målinger af istykkelsen tre gange om ugen. Hvis målingerne møder kravene til sikker færdsel på isen, gives der besked til GFS Ørestad, Københavns Politi og Københavns Kommune samme dag, som videreformidler åbningen af skøjtebanerne via web.

Sikker is
Isen skal være minimum 16 cm tyk på kanalerne, og minimum 18 cm tyk på søerne i Ørestad Syd.
Andre faktorer spiller også ind, når sikkerheden for færdsel på isen vurderes. Der må ikke være store luftbobler under isen, og der må ikke være tagrør eller anden beplantning, som gennembryder isen, da det svækker isens styrke uanset istykkelsen.

Sund fornuft
Brug altid din sunde fornuft når du færdes på isen - også selvom der er skiltet for sikker fædsel. Lad ikke legende børn forsvinde ud af syne, når de færdes på isen. Forsøg ikke på nogen måde selv at gennemhulle isen eller slå den i stykker. Opdager du tegn på usikker is i godkendte og afmærkede områder, bedes du kontakte Ørestad Vandlaug på vandlauget@orestad.nethurtigst muligt.