Kajakker & både til fri sejlads
Kajakker og både sættes ud i Ørestads kanaler og søer hvert forår, når frosten er helt væk. De er gratis at bruge, dog skal du først låne en nøgle for at låse dem op. Redningsveste og årer er ligeledes låst inde i kasser ved bådene. Der er tre mindre både (de grønne), som kan rumme to voksne og tre lidt større både (de blå), som kan rumme tre-fire voksne. Kajakkerne findes i 1-, 2- og 3-mands størrelser.

Skøjtebaner om vinteren
Vinterperioden kan give mulighed for at tage skøjterne på og løbe på isen på Ørestads kanaler og søer. Vandlauget indrammer og fejer skøjtebaner flere steder i Ørestad, når frosten er til det. Isen skal dog have en vis tykkelse, før færdsel på isen er tilladt. Isens tykkelse bliver løbende opdateret her på siden.

Fodring forringer vandkvaliteten
Det er hyggeligt at kaste brød ud til ænder og fugle, men det har desværre ikke nogen positiv effekt. Fuglene får ikke næring ud af brødet, og fugleklatter og gammel mad giver for meget næring til alger i vandet, som så blusser op. Undgå derfor at fodre ænder og fugle med mad. Lav i stedet en rigtig foderkugle.

Fiskeri er ikke tilladt
Det er ikke tilladt at fiske i Ørestads kanaler og søer. De små fisk, som er her, er en del af det skrøbelige økosystem, som vandlauget forsøger at styrke. Et stabilt økosystem giver nemlig den bedste vandkvalitet, både hvad angår gennemsigtighed og sundhed for flora og fauna.