Kajakker og både til fri sejlads

Vandlauget har både og kajakker forskellige steder i Ørestad, og dem kan nemt låne til en hyggelig sejltur på kanaler og søer. 

Kajakker og både sættes ud i Ørestads kanaler og søer hvert forår, når frosten er helt væk. De er gratis at bruge, dog skal du først låne en nøgle for at låse dem op. Redningsveste og årer er ligeledes låst inde i kasser ved bådene.

   Sejlads i Ørestad Syd
I Ørestad Syd er kajakkerne placeret ud for træningsredskaberne ved 8TALLET på Richard Mortensens Vej. Nøglen låner du i:

Café 8-tallet
Richard Mortensens Vej 81
2300 København S
  Sejlads i Ørestad Nord
I Ørestad Nord er kajakkerne placeret på det nedsænkede område i Emil Holms Kanal ud for Mikado House. Nøglen låner du hos:

Receptionen i DR
Emil Holms Kanal 20
0999 København C

 
Hvem kan låne bådene?

Bådudlånet er en privat forlystelse på grundejerforeningens og vandlaugets område. Ved udlevering af nøgle har låner erkendt sit tilhørsforhold til kvarteret som foreningsmedlem, beboer, ansat eller studerende. 

Al færdsel på og omkring kanaler og både sker på låners eget ansvar. Alle passagerer skal bære redningsvest, når der sejles.

Hvilke både og kajakker er det?
Der er tre mindre både (de grønne), som kan rumme 2 voksne og tre lidt større både (de blå), som kan rumme 3-4 voksne. Kajakkerne findes i 1- og 2-3mands størrelser.

Bemærk: Man skal være over 15 år for at kunne låne en båd/kajak.

Skøjtebaner og færdsel på isen

Vinterperioden kan give mulighed for at tage skøjterne på og løbe på Ørestads kanaler og søer. Isen skal dog have en vis tykkelse, før de må tages i brug. Isens tykkelse bliver løbende opdateret her på siden og på GFS Ørestads Facebook-gruppe.

Det er ikke tilladt at færdes på isen, medmindre der står et skilt om, at færdsel er tilladt. Læs mere om skøjtning og øvrig færdsel på isen på Vandlaugets FAQ


Søg aktivitetspuljen


Har du en rigtig god idé til et arrangement, kan du søge midler fra aktivitetspuljen. Aktivitetspuljen er for alle aktører med tilknytning til Ørestad. Læs mere og ansøg her