Ørestad Vandlaug

…varetager tilsyn og udvikling af alle kanalområder og søer i Ørestad. Vandlauget står for den daglige drift af kanalanlæg, pumpestationer, vandrensningsanlæg hvorfra vandstanden også styres. Vandlauget følger søernes og kanalernes rige plante- og dyreliv tæt, og foretager løbende målinger af vandkvaliteten og registrering af de forskellige dyre- og plantearter.

Få overblikket i Ørestad Vandlaugs YouTube-serie, som kort fortæller om kanalernes historie, hvordan de er tænkt som arkitektonisk element, hvorfor de sikrer Ørestad mod skybrud, hvilke aktiviteter vandet bruges til, og hvordan vi kan rense 100.000 liter vand i timen.

Hvert afsnit er på tre minutter. Se dem her:


Søer og bykanaler er et af Ørestads særlig kendetegn, som udover at være et æstetisk element i bydelens arkitektur også fungerer som en rekreativ ressource for borgerne. I sommerhalvåret er der rig mulighed for at sejle i kajakker og både (evt. link til nyhed), og om vinteren kan Ørestads kanaler og søer bruges til skøjteløb på udvalgte steder (evt. link til nyhed).

Vandlauget er desuden arrangør af den årlige Søfest & Anderæs i Ørestad Syd under Ørestad kulturdage, sponserer og rådgiver omrking den nye tradition, CampusCup, i Ørestad Nord.

CampusCup – Kampen Om Kanalen er den årlige kajakstafet, hvor studerende fra KUA og ITU dyster mod hinanden. Det foregår i den midterste del af Universitetskanalen, hvor de studerende konkurrerer i en stafet på tværs af vandet. CampusCup inspireret af den årlige kajaksejlads i Århus Universitetspark – Kampen Om Det Gyldne Bækken - er blevet et tilbagevendende arrangement i Ørestad, som samler studerende og beboere til en sjov og hæsblæsende eftermiddag.Ørestad Vandlaug serviceres af det fælles sekretariat, GFS Ørestad, som administrerer den daglige drift, projektledelse og kommunikation i hele Ørestad. GFS Ørestad repræsenterer Ørestads grundejerforeninger og vandlaug i alle officielle henseender overfor f.eks. myndigheder og samarbejdspartnere.