Ørestad Nord Strategiplan 2012-2022

Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter arbejder strategisk med udvikling og drift af Ørestad Nords fællesarealer og det byliv, som foregår på dem. Vi har defineret en række indsatsområder år for år, sådan at foreningen på en økonomisk ansvarlig måde igangsætter udviklingsprojekter, som kommer foreningens medlemmer til gode, samtidig med at der fortsat sikres et højt drift og vedligeholdsniveau. 

De strategiske indsatsområder er anført i en strategiplan, som desuden samler op på bydelens historik. Strategiplanen definerer indsatsområderne for 2012 til 2022.

Strategiplanen er udarbejdet af bestyrelsen i 2012 i samarbejde med ZARK Arkitekter, som faciliterede processen og en række workshops undervejs. Strategiplanen er baseret på både undersøgelser af brugere og beboeres behov, erfaringer fra tidligere udviklingsprojekter og byplanlægningsfaglige input fra arkitekter og gartnere.