Byliv starter nedefra. Brænder du inde med idéen til et godt arrangement eller et tiltag?

Puljens formål er at støtte arrangementer, der fremmer bylivet i Ørestad Nord og City. For eksempel et motionsløb, musik- eller filmevents, sportsturneringer, højtidsarrangementer eller en teaterforestilling. 

Har du en rigtig god idé til et arrangement, kan du søge midler fra aktivitetspuljen. Aktivitetspuljen er for alle aktører med tilknytning til Ørestad. Om du er beboer, studerende, en forening eller virksomhed, så længe du har en tilknytning til Ørestad Nord eller Ørestad City, kan du søge.

Puljen støtter arrangementer/projekter der:

 • Foregår i Ørestad Nord eller Ørestad City
 • Er lokalt forankrede
 • Er offentligt tilgængelige

Hvem kan søge?
Private personer, foreninger, virksomheder og institutioner kan søge.

Til hvad kan der søges?
Midlerne er afsat til arrangementets/projektets afholdelse og planlægning, der ydes dog ikke støtte til løn.

Hvordan søger du?
Puljen ansøges ved at udfylde ansøgningsskemaet samt medsende skitsetegning hvis der søges om brug af foreningens område og budget hvis der søges om midler til arrangementet/projektet.

Materialet sendes til GFS Ørestad. Find os under "Kontakt" i menuen øverst.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger modtages løbende, og besvarelse gives så vidt muligt indenfor to måneder.

For at modtage støtte, skal I leve op til følgende krav:

 • Der indsendes et regnskab senest 1 måned efter arrangementets/projektets afholdelse, med mindre andet aftales
 • Tilskuddet bortfalder, såfremt regnskab ikke indsendes rettidigt
 • Regnskabet skal være stillet op som budgettet med de samme udgiftsposter
 • Projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen
 • Væsentlige ændringer i arrangementet/projektet skal godkendes
 • Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarters logo fremgår i program/plakater/markedsføring/online promovering og lign.
 • Dokumentation for at arrangementet er gennemført
 • Opfyldes ovenstående betingelser ikke bortfalder støtten.


Myndighedsgodkendelser
Arrangøren forpligter sig til selv at søge om relevante myndighedsgodkendelser.

Kontakt GFS Ørestad for at få vores logopakker, eller hvis du har yderligere spørgsmål til aktivitetspuljen.

Hent ansøgningsskemaer her:

Aktivitetspulje Ørestad Nord

Aktivitetspulje Ørestad City