Grundejerforeningen har netop igangsat anlæg af den nye frodige lommepark mellem Winghouse og Porthuset.

Parken er udviklet i et samarbejde mellem Grundejerforeningen Ørestad City, beboere og interessenter i Ørestad City samt SLA Landskabsarkitekter. Fokus har været på en park med meget beplantning og med plads til ro, fordybelse og ophold. Parken vil være klar til forårssæsonen 2016. 

Beplantningen i en den nye park bliver en mere vild vækstform med forskellige træer og græsser. Det er blandt andet flerstammede træer med god fylde, fyrretræer og buske samt opbrudte kanter på stier og opholdsarealer, som opbløder grænsen mellem vild natur og ophold.

Proces for anlæggelse
Jorden i lommeparken er i dag problematisk - den er udpint af traktose. Tunge byggekranerne har komprimeret jorden, så nedsivning besværliggøres og planter har svært ved at gro i den iltfattige jord. Jorden skal derfor forbedres, før der kan plantes på ny. 

Først fjernes græs inden jordforbedringsarbejde og terrænregulering går igang. Herefter starter arbejdet med etablering af stier inden opsætning af lamper, såning og plantning. 

En vild vækstform
Lommeparken er en ny park, en park med ’vild natur’, med selvstændige naturtyper der gror og forandres. Det samme vilde udtryk skal også gælde parkens træer. Træerne i parken skal derfor være af typen, stambusk, dvs. træer hvor sidegrenene ikke er beskåret.

På den måde bevares træets unikke signatur, som både er rumskabende og en skulpturel oplevelse, særlig i vinterhalvåret. Træerne vil variere i form og farve gennem året. Mørkegrønne som lysegrønne. Nogle blade bliver eftersårsrøde, andre falder af, mens stedsegrønne forbliver grønne. På den måde vil parken aldrig opleves statisk og forblive rig på oplevelser gennem året.

Bygherre og grundejer er Grundejerforeningen Ørestad City. Fagtilsyn og byggeledelse varetages af SLA Landskabsarkitekter. Optimus Anlæg A/S er entreprenør på anlæg af lommeparken.