I forbindelse med udviklingen af tilæg til lokalplanen for Ørestad Syd afholder Amager Vest Lokaludvalg og Københavns Kommune et borgermøde.

Onsdag den 23. september 2015 kl. 19.30-21.00.

Mødet finder sted i 8-tallets beboerlokale, Robert Jacobsens vej 72, 2300 København S (i krydset ved 8-tallet, øverste etage).

Inden borgermødet inviterer lokaludvalget på gåtur i området. Vi mødes på hjørnet mellem Ørestads Boulevard og Asger Jorns Allé - onsdag den 23. september kl. 18.00.

Se tilægget til lokalplansforslaget
Københavns Kommune har offentliggjort et nyt lokalplansforslag for Ørestad Syd: Tillæg nr. 2 til den eksisterende lokalplan nr. 398-1.

Planforslaget er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015 og er i høring fra den 1. september til den 27. oktober 2015.

Lokalplanforslaget kan hentes på: http://blivhoert.kk.dk/node/10085, hvor der også kan afgives høringssvar.