Bestyrelsen for G/F Ørestad Citysyd og Syd arbejder fortsat på at få mere øget P-kontrol til bydelen. 

Målet er at få has på ulovligt parkerede biler, der ikke kun er til gene i hverdagen, men tilmed udgør en sikkerhedsrisiko, da de spærrer for brand- og redningsveje. En øget p-kontrol vil med andre ord også øge sikkerheden i området. Sagen om at få privat p-kontrol har imidlertid trukket i langdrag. Her 1,5 år efter sagen blev påbegyndt, er der fortsat ikke kommet bedre p-kontrol til bydelen.

Manglende tilladelser
Det er Københavns Kommune, der i øjeblikket står for p-kontrollen i området, og de har ikke ønsket at overgive opgaven til et privat firma. Mange af de berørte områder er udlagt som privat fællesvej, hvilket kræver særlige tilladelser, før man kan føre privat p-kontrol. Det har vist sig ikke at være muligt at få de nødvendige tilladelser fra Københavns Kommune. Derfor har sagen nu været forbi trafikministeriet via Vejdirektoratet, og der arbejdes nu videre ud fra deres udtalelser i sagen. Der er pt. ingen tidshorisont, da sagen stadig kører.