Ørestad Nord

 ...er Ørestads ældste bydel, hvor blandt andet Tietgenkollegiet, DR Byen og Københavns Universitet Amager ligger. Områdets fællesarealer ejes og drives af grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter. Det gælder parker, stiforløb, enkelte vejforløb, træer, bede, boldbaner og byrumsinventaret generelt.

Se grundejerforeningens områder her på kortet. Klik på arealer og knappenåle for at læse mere om fx idrætsfaciliteter, byudvikling og kunstværker:


Udover vedligehold og tilsynsførelse har grundejerforeningen ansvar for den fortsatte udvikling af området. For eksempel projekterede vi Universitetskanalens trædæk, der blev udlagt som idékonkurrence i samarbejde med den urbane innovationsplatform Innosite.

Projektet havde til formål at skabe nærhed til vandet i kanalerne gennem flere attraktive opholdsmuligheder. Trædækkene vandt idékonkurrencen i 2014 og blev realiseret i 2015 i samarbejde med Ørestad Vandlaug.Grundejerforeningen står desuden bag bylivsaktiviteter i form af Sankt Hans Aften, Ørestad Kulturdage, Lystændingsfest ved juletid og holdfordeling på områdets attraktive kunstgræsbane. Derudover administrerer foreningen en aktivitetspulje, som andre aktører kan søge til afholdelse af åbne, bylivsskabende aktiviteter.

Grundejerforeningen serviceres af det fælles sekretariat, GFS Ørestad, som administrerer den daglige drift, projektledelse og kommunikation i Ørestad Nord. GFS Ørestad repræsenterer Ørestads grundejerforeninger i alle officielle henseener overfor f.eks. myndigheder og samarbejdspartnere.