Træbedene ved Lavetten på hjørnet af Asger Jorns Allé og Richard Mortensens Vej har været særligt udfordret i etableringsfasen, viser en faglig granskning af området. Men nu er en redningsplan iværksat.

Træbedene ved Lavetten på hjørnet af Asger Jorns Allé og Richard Mortensens Vej har været særligt udfordret i etableringsfasen, viser en faglig granskning af området. Flere af træerne er gået ud, og grundejerforeningen har derfor måttet fjerne omkring 15 træer på området. Nu arbejder Grundejerforeningen Ørestad Syd og den tilstødende bygningsejer, Balder, på en redningsplan i samarbejde med anlægsgartnerne. Træerne vil blive erstattet i løbet af efteråret.

Som led i Helhedsplanen for Ørestad Syd planter grundejerforeningen løbende nye træer, bærbuske og blomsterbede i de grønne områder langs de nord-syd-gående veje i Ørestad Syd. I december 2019 plantede man bl.a. 100 nye træer på hjørnet af Asger Jorns Allé og Richard Mortensens Vej, hvilket bragte antallet af nyplantede træer op på 450. Så langt, så godt. Projektet gik dog ikke helt efter planen.
 
Fælles om en genopretning
Vurderingen lyder blandt andet på, at mange af træerne ikke stod til at redde under de eksisterende jordforhold, og fordi de ikke har fået nok vand i etableringsfasen. Især de første måneder af forårssæsonen er kritisk for nyplantede træer, der kontinuerligt skal vandes for at kunne etablere sig.

Grundejerforeningen og Balder har iværksat en plan for genopretning af området, som betyder, at der plantes nye træer, hvor der er behov. Desuden er blomsterbedene gennemgået, og der er tilført flere nye blomster. I selve træbedene ud mod Richard Mortensens Vej bliver der i efteråret udlagt såkaldte engmåtter, som er en form for rullegræs, som skal give et mere vildt, eng-lignende udtryk under træerne.
 
Et samlet byrum for ophold og læ
Træerne er en del af det samlede byrum, som er anlagt omkring en brandvej i beton med et stort terrassedæk med siddemøbler langs vandkanalen og et opholds- og legeområde opbygget af træsveller på en faldsikker gummibelægning. Dertil flere felter med blomsterbede langs bygningens facade. Området tilhører grundejerforeningen og er åbent for alle byens beboere.