Amager Skovhjælpere har i samarbejde med landskabsarkitekterne Bang og Linnet specialdesignet borde og bænke til udearealerne i Ørestad Syd.

Den socialøkonomiske virksomhed Amager Skovhjælpere arbejder med socialt udsatte borgere og har til formål at styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en lang række forskellige serviceopgaver bl.a. skovarbejde og naturpleje. Og de har også vist sig at være de helt rigtige til at udvikle og fremstille det nye byrumsinventar.

Lokal forankring
Samarbejdet med Amager Skovhjælpere er også udtryk for et bevidst valg fra grundejerforeningens side om at ville benytte en lokal virksomhed, der tilmed har en socialt bæredygtig profil. Det er alt sammen med til at skabe en identitet for området, hvor parterne kan se sig selv i det endelige resultat og er stolte af det. De første eksemplarer stod færdigt i juni måned, og flere er allerede på vej. Enkelte privatpersoner har også vist interesse for designet, så på sigt vil man måske kunne få møblerne at se andre steder. Men lige meget, hvor langt projektet forgrener sig, vil navnet på designet stadigvæk være ”Ørestad Syd Bænken”.Solidt materialevalg
Produktionen har foregået på Skovhjælpernes eget savværk i tæt samarbejde med Bang og Linnet og grundejerforeningen. Samarbejdet har stået på det seneste halve år, og siden sommeren har man kunne benytte det nye byrumsinventar ved siden af café 8Tallet og på molepladsen ved Richard Mortensens Vej. Møblerne består af to slags bænke med og uden ryglæn, samt et bord alle udført i douglasgran, der gør møblerne solide og slidstærke. Sammen med de behandlede metalben er møblerne modstandsdygtige over for vind og vejr, og materialerne vil patinere pænt over tid.Møblerne sættes op nu
I de kommende uger vil Amager Skovhjælpere producere flere borde og bænke, og der sættes bl.a. to bænke op langs kanalen ved Robert Jacobsens Vej og yderligere to bænke ved Café 8Tallet. Derudover kommer der flere borde/bænkesæt til molepladsen ved Richard Mortensens Vej. Som en sidste ting forsøger man at sætte en bænk op ved molepladsen på Robert Jacobsens Vej. Det er dog lidt af et forsøgsprojekt, da man ikke er helt sikkert på, hvordan man kan fastmontere bænken på molepladsens meget skrående underlag.