Siden slutningen af marts har man kunne gå direkte fra Byfælleden i Arenakvar­teret og ud til Naturpark Amager. (Foto: Ulrik Djupdræt)

Den nye smutvej er blevet muligt pga. en ny låge, der er sat i heg­net, som har Ørestad Syd og Arenakvarteret på sin ene side og Naturpark Amager på sin anden. Med den nye låge er derfor skabt en forbindelse mellem by og natur. Indtil videre kommer der ikke nogen fast stiforbindelse udover den nuværende ”trampesti”, der naturligt er op­stået efter flere mennesker har gået den samme rute. Af den grund kan området også være temmelig vådt, så husk gummistøvler. Lågen er sat i efter aftale mellem By&Havn og GFS Øres­tad, og selvfølgelig med tilladelse fra Naturpark Amager. God fornøjelse med den nye smutvej ud i naturen.